MatematikCafe.Net / Matematik,Geometri,Matematik Ders Notları,2017,KPSS,YGS-LYS,TEOG,DGS,ALES Hazırlık
Ph-POH soruları - Baskı Önizleme

+- MatematikCafe.Net / Matematik,Geometri,Matematik Ders Notları,2017,KPSS,YGS-LYS,TEOG,DGS,ALES Hazırlık (http://www.matematikcafe.net)
+-- Forum: YKS-TYT Hazırlık Matematik-Geometri, Ygs Sınavı, Lys Sınavı (/f-yks-tyt-hazirlik-matematik-geometri-ygs-sinavi-lys-sinavi.html)
+--- Forum: YKS-TYT diğer dersler çözemediğiniz sorular (/f-yks-tyt-diger-dersler-cozemediginiz-sorular.html)
+---- Forum: Kimya Soruları (/f-kimya-sorulari.html)
+---- Konu Başlığı: Ph-POH soruları (/k-ph-poh-sorulari.html)

Sayfalar: 1 2


Ph-POH soruları - halil60 - 13-02-2012 21:24

[Resim: test421.jpg]
[Resim: test424.jpg]
[Resim: test425.jpg]
[Resim: test427.jpg]


RE: Ph-POH soruları - kocayusuf13 - 13-02-2012 21:49

4)
ph yada poh için -log(Molarite) olmalı

1) poh X=4 ph+poh=14 o zaman phX=10
2) Y nin ph=-log(10^-3)=3..ph+poh=14 o zaman pohY=11
3) Z nin poh=-log(10^-2)=2 ph+poh=14 o zaman phZ=12

Z>X>Y


RE: Ph-POH soruları - kocayusuf13 - 13-02-2012 21:53

3)

1)ph yada poh için -log(Molarite) olmalı
ph=-log(A)=1..A=0.1 molar olmalı
2)ph+poh=14 o zaman poh=13
3)OHileH 10^-14 yapmalı...ph+poh=14 kuralı burdan gelir

hepsi doğru gibi


RE: Ph-POH soruları - kocayusuf13 - 13-02-2012 21:55

2)
pOH=-log(2*10^-3)=-log2+3=-0.3+3=2,7


RE: Ph-POH soruları - kocayusuf13 - 13-02-2012 22:02

1) soru ısı alan mı ısı veren mi ona karar vermeli.. ona karar verilirse tepkimenin sıcaklığı 25 ten 50 ye çıkınca ısı alansa(endotermik) tepkime sağa doğru kayar...ısı verense (egzotermik) tepkime sola doğru kayar
ve derişim,K,İyonlaşma gibi değerler rahatlıkla bulunur..

******************************************
Suyun İyonlaşması, pH ve pOH
Arı su pratik olarak elektriği iletmez. Ancak duyarlı araçlarla yapılan iletkenlik ölçümleri, arı suyun çok az oranda da olsa elektriği ilettiğini göstermektedir. Buna göre, arı su çok düşük oranda da olsa iyonlarına ayrışmaktadır. Yani arı suda su moleküleri ile ayrışan su moleküllerinin oluşturduğu hidrojen ve hidroksit iyonları arasında bir denge vardır.

H2O(s) →H+(suda)+OH–(suda) ∆H = +57,3 kJ

Bu dengeye ilişkin denge sabitine suyun iyonlaşma sabiti denir ve Ksu ile gösterilir. Bir dengede saf katılar ve sıvıların sabit olan derişimlerinin denge sabitinin içinde gizli olduğu hatırlanırsa Ksu ifadesi;

Ksu= [H+] [OH–] şeklinde yazılabilir.

Ksu yun 25°C taki nicel değeri 1x10–14 'tür. Diğer denge sabitlerinde olduğu gibi, Ksu yun değeri sıcaklığa bağlıdır. Suyun iyonlaşması endotermik olduğundan sıcaklık arttıkça Ksu yun değeri de artar.

Asitler suda çözündüklerinde H+ iyonu oluşturur. Bu nedenle asit çözeltilerinin hidrojen iyonu derişimi arı suyunkinden (10–7 M) büyüktür. Bazlar suda OH– iyonu oluşturarak çözündüklerinden, baz çözeltilerinin hidroksit iyonu derişimleri 10–7 M dan büyüktür.

Asit çözeltileri için Baz çözeltileri için

[H+] > [OH–] [OH–] > [H+]

[H+] > 10–7 M [OH–] > 10–7 M

[OH–] < 10–7 M [H+] < 10–7 M

Bir sulu çözelti ister nötr, ister asit veya baz olsun ortamdaki hidrojen ve hidroksit iyonları derişimleri çarpımı suyun denge sabitine eşittir. [H+][OH–] çarpımının sabit kalması için [H+] ile [OH–] nin ters orantılı değişmesi, yani, ortamın [H+] arttırılırsa [OH–] nin azalması gerekir.
[H+] = ax10–x M (1 ≤ a ≤ 10) olan bir çözeltinin pH' si x-loga' dır.

[H+] = 2x10–5 M olan asit çözeltisinin pH' si de

5–log2 = 5 – 0,3 = 4,7'dir. (0,3 sayısı 2'nin 10 tabanına göre logaritma cetvelinden alınan değeridir.)

Asitlerin pH değerleri 7'den küçük, bazların pH değerleri 7'den büyüktür. pH değeri 7'den küçüldükçe asitlik kuvvetlenir. pOH 7'den küçüldükçe bazlık kuvvetlenir. Nötr ortamın pH' si ise 7'dir. Bir çözeltinin pH ve pOH' si arasındaki ilişki şöyledir:pH + pOH = 14
*****************************************


RE: Ph-POH soruları - dimar - 13-02-2012 22:25

maşallah bütün lise ezberinizde heralde Big Grin