MatematikCafe.Net / Matematik,Geometri,Matematik Ders Notları,2017,KPSS,YGS-LYS,TEOG,DGS,ALES Hazırlık
Alan Secimi - Baskı Önizleme

+- MatematikCafe.Net / Matematik,Geometri,Matematik Ders Notları,2017,KPSS,YGS-LYS,TEOG,DGS,ALES Hazırlık (http://www.matematikcafe.net)
+-- Forum: YKS-TYT Hazırlık Matematik-Geometri, Ygs Sınavı, Lys Sınavı (/f-yks-tyt-hazirlik-matematik-geometri-ygs-sinavi-lys-sinavi.html)
+--- Forum: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (/f-rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik.html)
+---- Forum: Tercih Dönemi (/f-tercih-donemi.html)
+---- Konu Başlığı: Alan Secimi (/k-alan-secimi.html)Alan Secimi - matematik - 28-05-2007 15:12

Alan Seçimi

ÖSİM, 1999 yılından itibaren yeni bir uygulama başlatmıştır. Üniversiteye girişte, lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapan öğrenciler, "Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları" farklı katsayılarla çarpılarak ödüllendirilmiştir.

2002 yılında yapılan yeni bir değişiklikle "Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının" etkisi % 3 artırılarak % 17,5'den % 21'e çıkartılmıştır.

Bu uygulamayla birlikte, meslek liselerinde okuyan öğrencileri kendi alanlarında tercih yapmaya özendirmek için ek puan uygulaması başlatılmıştır.

Böylece liselerde okuyan öğrencilerin seçtikleri alanda, meslek lisesi öğrencilerinin de seçtikleri bölümde öğrenim görmeleri sağlanacaktır.

Üniversiteye girişte herhangi bir katkısı olmadığı düşüncesiyle öğrenciler bugüne kadar alan seçimine önem vermiyorlardı. Yeni uygulama ile öğrencilerin, velilerin, rehber öğretmenlerin alan seçimine önem vermeleri sağlanmış ve okul dersleri üniversiteye girişte daha etkili hale getirilmiştir.

1. Alan Seçimi Ne Zaman Yapılırğ

Liselerde sınıf geçme yönetmeliğine göre; alan seçimi 9. sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. sınıfın başında planlanmalıdır. Çünkü; bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin ıyl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. O halde bir öğrenci, 9. sınıfın başında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını belirtilen barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır.

9. sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca, 10. sınıfın ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı bir alanda seçimini yapabilir.2. Alanlar Nasıl Belirlenirğ

Alanlar, öğrencinin 9. sınıftaki başarısına ve isteğine, öğrenci velisinin yazılı isteğine bakılarak; ilgili müdür yardımcısının, sınıf öğretmeninin ve rehber öğretmenin görüşüne başvurularak belirlenir.a) Öğrencinin başarısı:

·          Öğrencilerin belirli bir alana yönelebilmesi için 9. sınıf sonunda o alana kaynaklık eden derslerin ortalaması 3.00 ve daha yukarı olması gerekir.

·          Eğer öğrenci hiçbir alan için bu şartları taşımıyorsa en yüksek ortalamaya sahip olduğu alana yönlendirilir.

·          Öğrenciler şartlarını taşıdıkları birden fazla alandan herhangi birini tercih edebilirler.

·           Öğrenci eğer şartlarını taşımadığı bir alanı arzu ediyorsa kendi ortalamasının, seçtiği alanı tercih eden en düşük not ortalamalı öğrenciden yüksek olması yeterli kabul edilir.b) idare, öğretmen, öğrenci ve velinin görüşü:

Okulda, müdür yardımcısı nezaretinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak, alan seçimine birlikte karar verilir. Bu karar için öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu şartları taşıması gerekir.3. Alan İçin Not Yükseltme

Bir öğrenci, istediği alana ait şartları taşımıyorsa; alana kaynaklık eden derslerin ortalaması 2.5'ten az ise, en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, veli ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenip velinin yazılı isteğiyle yürürlüğe girer.4. Alan Değiştirme

·          Üç yıllık liselerde 10. sınıftan, dört yıllık liselerde 11. sınıftan sonra sınıflarda not sistemine bakılmaksızın, isteyen öğrenci ders yılını başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir.

·          Alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait derslerden sorumlu tutulur.

·          Önceki alanında varsa sorumlu olduğu dersten muaf tutulur.

·          Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.5. Alana Yönelmeye Kaynaklık Eden DerslerALANLAR
KAYNAK DERSLERİ

Fen Bilimleri
Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik

Sosyal Bilimler
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya

Türkçe-Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik

Yabancı Dil
Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil

Sanat ve Spor
Şartları uygun olan okullarda açılır.
6. Derslerin Seçimi

·          Ders ıylı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir.

·          Ders bitiminden 10 gün önce, bitimden sonra 10 gün, toplam 20 gün içinde ilan edilen dersler arasından seçim yapılır.

·          Seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler.

·          Veli, isteğini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir.

·          Ders seçiminde, sınıf öğretmeni, öğrenci gelişim dosyasındaki bilgilere bakarak öğrencinin geçmiş ıyllardaki başarısını dikkate alır.

Alan Seçiminin Üniversiteye Girişteki Önemi·          Eğer öğrenciler alan seçimini doğru yapmazlarsa 25 ile 50 arasında değişen bir puan kaybına uğrayacaklardır. Bu, ortalama binlerce kişinin gerisinde kalma anlamına gelir.

·          Öğrencilerin, 9. sınıf sonunda bu kılavuzdaki bilgilere bakarak alan seçimini yapmaları gerekir.

·          Alan seçimi, bir anlamda hayat boyu sürdürülecek mesleğin seçimi anlamına gelmektedir.

·          Öğrenciler kendi alanı dışındaki okulları da kazanabilirler, ancak bunun çok zor olduğu herkesçe bilinmelidir.

·          Seçilen alana uygun tercih yapılması halinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı 0,8 katsayısı ile, alandan farklı tercih yapıldığında ise 0.3 ile çarpılacaktır.

·          Meslek lisesi öğrencilerinin alanıyla ilgili tercih yapmaları halinde bu katsayı (0,8+0,24) = 1,04 olacaktır.

·          Meslek lisesi öğrencileri alan seçimini doğru yapmazlarsa 37 ile 74 puan arasında değişen bir puan kaybına uğrayabilirler.

·          AOBP'nin 100 ile 50 arasında değiştiği düşünülürse puan farkının 25-50 puan arasında değişme göstereceği gerçektir.


KAYNAK:FEM DERSHANELERİ