PTT personel almaya hazırlanıyor, şartlar neler?

PTT personel almaya hazırlanıyor,peki şartlar neler?

PTT, İdari Hizmet Sözleşmesiyle Çalıştırılacak personelin tabi olacağı yönetmeliği yayımladı. Bu düzenleme kurumun kısa bir süre sonra ilana çıkacağı anlamına geliyor.

 

PTT’YE ALINACAK PERSONELİN STATÜSÜ

PTT, son yasal düzenleme sonrasında, Anonim Şirket haline dönüştürülmüştür. Artık bu kuruma, memur gibi güvenceli olan 399’a tabi sözleşmeli personel statüsünde personel alınmayacaktır. Personel, bir idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilebilecek.

KPSS PUANIYLA, HANGİ UNVANLARDAN ALIM YAPILABİLİR?

PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacak ve KPSS puanıyla atama yapılabilecek sözleşmeli personel unvanları şu şekildedir: Avukat, Kontrolör , Veznedar, Memur, Mühendis, Mimar, Teknik Şef, Tekniker, Başdağıtıcı, Dağıtıcı 

UNVANLARIN ÖĞRENİM ŞARTLARI

KPSS puanıyla atama yapılacak unvanlara hangi öğrenim şartlarına haiz olanların başvurabileceği, ilan metninde yer alacaktır.

İŞE ALINMADA HANGİ ÖZEL ŞARTLAR YER ALACAK

İlgili yönetmelik maddesi, şu şekildedir: “PTT’ye alınacak personelde aranacak öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim ve fiziksel özellikler gibi hizmetin gerektirdiği özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.”

Buna göre, yönetim kurulu bazı unvanlar için fiziksel özellik (boy-kilo vb.) şartı dahi arayabilecektir.

ALIM NASIL OLACAK?

Bazı unvanlar için sadece KPSS puanına dayalı olarak alım yapılabileceği gibi, bazı unvanlar için de KPSS puanına ilave olarak sözlü sınav da yapılabilecektir. Hangi unvanlara sözlü sınav uygulanacağına PTT Yönetim Kurulu karar verecektir. Sözlü sınava ilan verilen unvanlarda, en yüksek KPSS puanına sahip 4 katı aday sözlüye alınacaktır.

KAMU PERSONELİ, KPSS PUANI OLMAKSIZIN ATANABİLİR

Memur veya sözleşmeli olarak çalışanlar, KPSS puanı aranmaksızın PTT’de göreve başlayabilir. Bu şekilde başvurmak isteyenlerin kurumlarında en az 2 yıl hizmetlerinin olması gerekiyor. Bunlara ayrılan kontenjan, bir önceki yılda PTT’den ayrılan personel sayısının yüzde ikisini geçemez. Detaylar için yönetmeliğin 14. maddesine bakılabilir.

İLK İŞE BAŞLAYACAK PERSONEL 4 AY DENENECEK

KPSS puanıyla atanan personel, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için 4 ay boyunca denenecektir. 4 ay sonunda verimli bulunmayan personelin işine son verilecektir.

 

İŞTEN ÇIKARMA HALLERİ

657’de memurlar için uygulanan çıkarma maddelerine ilave olarak aşağıdaki durumlarda da işten çıkarma cezası uygulanacaktır.

j) PTT’nin mallarını veya görevi dolayısıyla kendisine verilen eşya, alet, araç, gereç ve cihazları izinsiz ve yetkisiz olarak satmak, işletmek veya kiraya vermek veya mal edinmek.
k) Posta gönderilerini açmak, içinde bulunan haberleşme bilgilerini okumak, başkalarının açmasına veya okumasına müsaade etmek ya da bunları tahrip veya yok etmek.
l) PTT’ye ait kayıt ve dokümanlar üzerinde tahrifat yapmak veya bunları kasten yok etmek.
m) Hizmet alanlara ait hesap bilgilerini ve gizli bilgileri menfaat sağlamak amacıyla üçüncü kişilere vermek.
n) Başka iş ve hizmet yasağını ihlal etmek.
o) İptal edilmiş olsun veya olmasın kullanılmış pulları menfaat kastı ile sökmek veya tekrar kullanmak veya kullandırmak.
ö) Görevi nedeniyle yapmış olduğu tahsilat tutarlarını, PTT kayıtlarından gizlemek suretiyle bir süre kullanımında tutmak.
p) Kasıtlı olarak kara para aklanmasına yardımcı olmak veya aracılık etmek.

PERSONEL ALIMI BU HAFTA YAYINLANABİLİR

PTT’nin olduğu hizmet kolunda örgütlü Türk Haber Sendikası, yaptığı açıklamada, personel alım duyurusunun bu hafta sonuna kadar yapılacağı bilgisini edindiklerini duyurdu. Öyleki sendika yetkilileri;
– başvuruların 21 Kasım’da başlayacağını, 
– Memur ve Dağıtıcı olarak 3622 personelin alınacağını, ayrıca da mühendis, mimar, avukat ve teknisyen alımı yapılacağını,
belirtti.

Bu bilgilerin ne kadar doğru olduğu, ilan metni ortaya çıktığında netleşecektir.

Memurlar.Net - Özel

2014 Yılında Kamuya 65 Bin personel alınacak

Maliye Bakanı Şimşek:

“Önümüzdeki dönemde 2014 bütçesiyle bizim net bazda kamuya alımlar bir miktar düşüyor. Geçensene toplamda kamuya 130 bin civarında personel almıştık, bu sene muhtemelen onun yarısıcivarında belki bir miktar üzerinde olacak”

“(Özelleştirme geliri) Gelecek sene hedefimiz 6milyar 854 milyon lira”

“Önümüzdeki aylarda Derince Limanı, Milli Piyango için ihaleye çıkacağız. Muhtemelen gelecek seneveya yasal altyapısı tamamlanınca otoyol veköprülerin halka arzına ilişkin bir çalışmamız olabilir. Portföyümüz bu anlamda yine enerji ağırlıklı amadiğer bir takım unsurları da barındıracak”

“2014 yılına gelince 2/B’den 961 milyon liralık gelir beklentimiz var”

“Önümüzdeki dönemde tedbir gerekirse tabii ki alınacaktır. Yani seçim yılıdır diye tedbir almamazlık etmeyiz. Bugün itibariyle tamamlanmış bir çalışmamız söz konusu değil”

“2014 öngörülerimizde Varlık Barışı’ndan şu kadar vergi geliri gelecek diye bütçeyi etkileyecek bir öngörümüz yok”

ANKARA (AA) – Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıl kamuya personel alımının bir miktar düşeceğini belirterek, “Geçen sene toplamda kamuya 130 bin civarında personel almıştık, bu sene muhtemelen onun yarısı civarında belki bir miktar üzerinde olacak” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularınıyanıtladı.

Şimşek, istihdama ilişkin sorulara ilişkin, 2007’den bu yana ülkede ihtiyaç duyulan bütün alanlarda hiçbirdönemde olmadığı kadar ve küresel krize rağmen hiçbir ülkede olmadığı kadar kamuya eleman aldıklarını söyledi.

Kamunun ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdama gittiğini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

“Tabii bu ihtiyaçlar zaman içinde azalıyor. Bunu da dikkate almak lazım. 2007-2013 dönemine baktığınızzaman toplamda yaklaşık 500 bin memur, 200 bin de hizmet alımı yoluyla toplamda vatandaşımızahizmet etmek üzere 700 bin personel aldık ama aynı dönemde Türkiye’de toplam istihdam 4,8 milyon kişi arttı. Kamunun buradaki katkısı yüzde 10-13 civarında.

Önümüzdeki dönemde 2014 bütçesiyle bizim net bazda kamuya alımlar bir miktar düşüyor. Geçen senetoplamda kamuya 130 bin civarında personel almıştık, bu sene muhtemelen onun yarısı civarında belki bir miktar üzerinde olacak. Çünkü ihtiyaçlar çerçevesinde bakıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu personeli almaya devam edeceğiz ama zaman içerisinde bu ihtiyaçlar azalıyor.”

Bakan Şimşek, 2014 bütçesinde cari harcamaları ciddi bir biçimde kontrol altına aldıklarını vurgulayarak, daha çok kaynağın millete yatırım olarak gitmesini istediklerini söyledi.

Kamuda performansa dayalı bir kültür oluşsun, millete daha iyi hizmet sunulsun diye sözleşmeli sistemegeçiş öngördüklerini belirten Şimşek, “Fakat zaman içerisinde sözleşmeli sistemden daha çok kadrolusisteme bir geçiş söz konusu. Maliyet açısından, mali disiplin açısından esas itibariyle çok önemli bir fark yok” dedi.

– Özelleştirme gelirleri

Şimşek, özelleştirme gelirlerine ilişkin soruya karşılık, 2013 yılında öngörülen özelleştirme gelirinin 4milyar lira olduğunu, şu ana kadar gerçekleşmenin 8,3 milyar lirayı bulduğunu, muhtemelen yılın böyle kapanacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:

“Gelecek sene hedefimiz 6 milyar 854 milyon lira. Şu an itibariyle özelleştirmesi tamamlanıp, taksiti veyageliri kesinleşmiş olan 5 milyar liralık kesinleşmiş bir gelirimiz var. Yani ilave performans beklentimizburada 1,8-1,9 milyar lira. Onun için muhtemelen bu sene olduğu gibi öngörümüzden belki bir miktar dahagüçlü bir performans ortaya koyarız.

Önümüzdeki aylarda Derince Limanı, Milli Piyango için ihaleye çıkacağız. Muhtemelen gelecek sene veyayasal altyapısı tamamlanınca otoyol ve köprülerin halka arzına ilişkin bir çalışmamız olabilir. Elektrikdağıtımını bitirdik, bir devir kapandı. Üretim anlamında özelleştirmeye devredilmiş 16 bin megavatlık birkapasite var. Onların da peyderpey devrini yapacağız. Dolayısıyla portföyümüz bu anlamda yine enerji ağırlıklı ama diğer bir takım unsurları da barındıracak. Özelleştirme hedeflerimiz şu itibariyle belki mütevazi bile görülebilir.”

2

– 2B gelirleri

2B gelirlerine de değinen Şimşek, 2013 bütçesi yaparken 2B geliri olarak bütçeye 4,8 milyar lirakoyduklarını anımsattı. Şimşek, yıl sonuna kadarki gerçekleşme tahminlerinin yaklaşık 3 milyar liraolduğunu bildirdi.

Şimşek, 2B’lere ilişkin gelir hedefinin bir miktar aşağıda olacağını belirterek, “2014 yılına gelince 2B’den 961 milyon liralık gelir beklentimiz var. Bunu bütçeye dercetmiş durumdayız” dedi.

Bakan Şimşek, bütçeye yönelik ilave tedbir olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, yıl sonugerçekleşmelerine, küresel gelişmelere bakacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz geçmişte de önümüzdeki dönemde de eğer gerekiyorsa tedbiri alırız. Bizim için bütçe disiplini çok önemli ama bugün itibariyle tamamlanmış, üzerinde çalıştığımız bir husus olsaydı, geleneksel olarak sizinle paylaşırdık. Önümüzdeki dönemde tedbir gerekirse tabii ki alınacaktır. Yani seçim yılıdır diye tedbiralmamazlık etmeyiz. Şu an itibariyle 2013 performansımız ortada, hakikaten önemli bir performans, bir kerelik gelirleri harcamadık, önemli ölçüde tasarruf ettik, bu da bütçe performansına yansıdı. Gelecekseneki performansı belirleyecek bu sene sonundaki gerçekleşmeler, ekonomideki görünüm, dünyadakigelişmeler olacak. Bu çerçevede tedbir hususunu değerlendireceğiz. Bugün itibariyle tamamlanmış bir çalışmamız söz konusu değil.”

– Bir kerelik gelirler

Özelleştirme ve 2B gelirleri dışında 2014 bütçesinde bir kerelik hiçbir gelirin söz konusu olmadığını dile getiren Şimşek, toplam bütçe gelirlerinin yıllık bazda yüzde 4,1 artacağını, vergi gelirlerinin ekonomikfaaliyet düzeyiyle paralel olarak yüzde 7,1 artacağını, vergi dışı gelirlerde ise yüzde 11,6’lık bir azalma öngördüklerini bildirdi. Şimşek, “Biz rakamlarımızı gerçekçi hatta bir anlamda muhafazakar bir çerçeveye oturtma çabasındayız. Gerek toplam bütçe gelir öngörümüz gerekse vergi gelirleri öngörümüz anlamında her zaman olduğu gibi gerçekçi bir zeminde gidiyoruz. Bu yılın bütçe açık öngörüsü milli gelirin yüzde2,2’siydi, 1,2 ile bitireceğiz ama gelecek yıl 1,9, yani bir önceki yıla gore bir kötüleşme gibi görünse de aslında biraz da olsa bir iyileşme söz konusu” dedi.

Varlık Barışı’nda ilk 3 ayda çok ciddi bir başvuru söz konusu olduğunu değinen Şimşek, süreyi 3 ayuzattıklarını, ekim sonunda bu dönemin sona ereceğini anımsattı. Şimşek, “Bugüne kadar yapılanbaşvurular, gelen gelir oldukça sınırlı. Gelecek senenin bütçesini yaparken Varlık Barışı’ndan bir şey öngördünüz mü diye soruyorsanız yok. Ama bu seneye bir miktar yansıma olabilir. Şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla sınırlı ölçüde, 100 milyon lira civarında bir vergi geliri var. 2014 öngörülerimizde Varlık Barışı’ndan şu kadar vergi geliri gelecek diye bütçeyi etkileyecek bir öngörümüz yok” diye konuştu.

Maliye Bakanı Şimşek, vergi gelirlerine yönelik bir soru üzerine, 2013 ile 2014 arasında büyümeninkompozisyonu anlamında bir fark bulunduğunu, bunun da vergi gelirlerine yansımasının doğal olduğunu söyledi.

Öte yandan, bu yıl bir kerelik gelirlerin olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

“Neydi bunlar? BOTAŞ, TEDAŞ üzerinden bir takım vergi borçları vardı. Özelleştirme gelirlerine ilave olarak bu vergiler ödendi. Bir de 2012’de hatırlarsanız çok ciddi tedbirler aldık. Bu tedbirlerin tam yıl etkisisöz konusu, bu sene için. 2012’de yüzde 2,2’lik bir büyüme var. Bu sene yüzde 3,6’lık büyümeöngörümüz var ama geçen seneki büyüme tamamen net ihracat, bu seneki büyüme tamamen neredeyse iç talebe dayalı bir büyüme.”

AA

İhtiyaç duyulan öğretmen branşları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, AA Editör Masası’nda öğretmen atamaları ve Fatih Projesine ilişkin konulara açıklık getirdi.

”Hangi branşlarda öğretmene ihtiyaç var” sorusu üzerine, din kültürü ve ahlak bilgisi ile rehberlik branşlarında ciddi açık bulunduğunu, bunun dışında matematik ve İngilizce branşlarında öğretmene ihtiyaç olduğunu söyledi. Avcı, yeni açılan imam hatip ortaokulları nedeniyle din kültürü ve ahlak bilgisi alanında öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

ŞUBAT AYINDA ATAMA VAR MI?

Alan değişikliği için hizmet içi modül

Öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin soru üzerine Bakan Avcı, alan değişikliğiyle ilgili mahkeme kararından kaynaklanan sorunlar olduğunu, sınıf öğretmenlerinin farklı gerekçelerle alan değiştirerek tayin edildiğini hatırlattı.

Avcı, ”Fakat mahkeme buna esas teşkil eden Talim ve Terbiye mütalasını yeterli bulmamış ve demiş ki: ‘Bu konuda karar almış olmanız gerekir.’ Biz de bu durumda olan arkadaşlarımızı, uygulamada gördük ki alan değiştirirken aldıkları ek hizmet için eğitim yeterli değil birçoğu mutsuz. Alan değiştirmiş ama geçtiği alanın becerilerine yeterince sahip değil. Dolayısıyla alanlarında devam etmek isteyenler için ilave bir hizmet içi modülü de geliştirdik. Alan değiştiren öğretmenlerimizle ilgili sorun büyük ölçüde çözülmüş olacak” diye konuştu.

 

STRAJİ BELGESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğretmenleri yakından ilgilendiren Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ni kamuoyuyla ne zaman paylaşılacağının sorulması üzerine Bakan Avcı, bunu ve Öğretmen Yeterlilikleri Belgesi’ni kasım ayının sonu gibi paylaşacaklarını açıkladı.

Strateji belgesi üzerinde 2 yıldır çalışıldığını hatırlatan Avcı, belgenin öğretmenlerin nasıl yetişeceğini, hangi standartlarda, hangi alanda ne tür yeterlilikler aranacağını içerdiğini belirtti. Bunun başka projelerle de desteklenen modelleme çalışması olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

”Kamuoyunun şunu bilmesinde yarar var. Şöyle bir algı var, o yanlış, ‘Milli Eğitim Bakanlığının belli alanlarda ihtiyacı var ama bir türlü kadro tahsil edilip bu öğretmenler alınmıyor.’ Bizim yaptığımız hesaplamalar gösteriyor ki bütün branşlarda tüm okullarımızı ideal düzeye getirdiğimiz zaman ihtiyaç duyacağımız öğretmen toplam 125 bin kişi civarında. Oysa sadece bugün, bir şekilde şu veya bu branşta, kendini öğretmen adayı olarak gören 250 binin üzerinde gencimiz var. Şu anda eğitim fakültelerinde, fen fakültelerinde ileride belki öğretmen olurum diye okuyan öğrencilerimizi de kattığımız zaman bu sayı çok yükseliyor.”

Öğretmen istihdamı projeksiyonu çalışmasının, 20-30 yıl önce başlamış olması gerektiğini ifade eden Avcı, ”Kendilerini öğretmen olmaya hazırlayan gençlerimizin büyük bir bölümünü istesek de istihdam edebilecek durumda değiliz” dedi.

EĞİTİM MATERYALLERİ YENİDEN DEĞİŞİYOR

Bakan Avcı, ”Fatih Projesi şu anda hangi aşamada? Bu sene hangi sınıflara, kaç öğrenciye bilgisayar dağıtıldı” sorusu üzerine projenin çok iddialı, eğitim teknolojileri projesi olduğunu ifade etti.

Avcı, ”Maalesef kamuoyunda sadece tablet bilgisayar dağıtma kampanyası olarak algılanıyor. Oysa sadece öğrencilerin ve öğretmenlerin tablet bilgisayarlarla buluşması değil aynı zamanda ders içeriklerinin de bu kullanılacak yeni eğitim materyallerine uygun yeniden tasarlanması projesi” diye konuştu.

Öğrenci ve öğretmenlere bugüne kadar 62 bin 800 tablet bilgisayar dağıtıldığını bildiren Avcı, 81 ilde uzaktan eğitim merkezlerinin kurulduğunu, bunların sayısının ise 110 olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR

Avcı, ”Son geldiğimiz aşama, bugüne kadar ihalesi yapılan okullarımızın haricinde kalan 13 bin okulumuzun da altyapı ihalesinde sözleşme aşamasına gelindi. 2013-2014 eğitim öğretim yılı için mevcut altyapısı kurulan 3 bin 362 okuldaki 9. sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtım hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.

Tablet bilgisayar ihalesinin ”raftan mal alır gibi alınan bir süreç” olmasını istemediklerini belirten Avcı, bunun büyük bir bölümünün Türkiye’de imal edilmesini arzuladıklarını vurguladı.

Kamuda başörtüsü bugünden sonra serbest!

Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi’nde yer alan başörtüsü yasağını kaldıran değişiklik resmen yürürlüğe giriyor. Bugünden itibaren kamuda başörtüsü TSK, emniyet ve yargı dışında serbest kalıyor.

Başbakan Erdoğan, Demokratikleşme Paketi’nde yer alan başörtüsü düzenlemesinin bayramdan önce yapılacağını duyurmuştu. Açıklama ise Başbakan Başmüşaviri Aydın Ünal’dan geldi.

ÜNAL TWİTTER ADRESİNDEN DUYURDU 

Başbakan Başmüşaviri Aydın Ünal, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter’daki adresinden ‘Demokratikleşme Paketi’nde yer alan iki düzenlemeyli ilgili imzaların bakanlar tarafından atıldığını duyurdu. Düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte bugünden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

2

 

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE İKİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
1- KADINLARIN GÖREV MAHALİNDE BAŞININ AÇIK OLMASINI ÖNGÖREN DÜZENLEME KALDIRILDI
2- POLİS ASKER, HAKİM VE SAVCI ŞUAN İÇİN ÖZEL YÖNETMELİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN USUL VE ESASLARA TABİ OLACAK

YAPILAN DÜZENLEME

16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan “Kadınlar;” ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.” şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.

MADDE METNİ

Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

a. (Değişik bend: 10/12/2001 – 2001/3459 S.Yön./1. md.)(*) Kadınlar;

Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b. Erkekler;

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

(Değişik fıkra: 07/08/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

Kısa dönem askerlik için Erdoğan son sözü söyledi

“(Askerlik süresi) İhtiyaç değerlendirmesini yaptıktan sonra karar alacağız. Bakanlar Kurulu kararı yeterlidir. Yedek subaylığın kaldırılması diye bir şey söz konusu değil”

Başbakan Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile görüşmesinin ardından, otelden ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

kısa-dönemErdoğan, “Askerlik süresinin kısaltılmasına ilişkin düzenleme bayram öncesi çıkacak mı?” sorusu üzerine, “Bu artık bayramdan sonra” dedi. Askerlik süreleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın çalışma yaptığını belirten Erdoğan,”Burada hemen anında bir karar almak şu bakımdan kolay değil, mevcut, elimizdeki asker potansiyelini, tabii gelenlerle bunların dengelemesi yapılacak. İhtiyaçlar, hepsi, bunların değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı inşallah alacağız. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı yeterlidir. Ona göre hemen adımı atarız” diye konuştu.

“Kısa dönem askerlik 6 ay olarak kalacak mı?” sorusuna da Erdoğan, “O 6 ay, diğeri de 12 ay. Şu anda bizim mutabık kaldığımız budur. Yedek subaylığın kaldırılması diye bir şey söz konusu değil. Yedek subaylık yine aynı şekilde devam edecek” yanıtını verdi.

“Paketteki düzenlemelerden bayram öncesine yetişecek olanlar var mı?” sorusunu da yanıtlayan Başbakan Erdoğan, idari düzenlemelerin Kurban Bayramı öncesine yetiştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

“Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca yapılacak yeni bir düzenlemeyle polise ‘niyet gözaltısı’ yetkisi verileceği konuşuluyor. Bu konuda çalışma var mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Duymaz uydurur kabilinden yazılı ve görsel medya bu tür şeyleri yapıyor.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorunları Çözülecek

Eğitim Bakanı Nabi Avcı, okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenlerin destekçi eleman ve faaliyet süreleri konusundaki sıkıntıları ve beklentilerine ilişkili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüşüp destek istediğini ifade etti.

Bakan Avcı, ‘Kendisi de söz verdi. ‘Toplum Yararına Faaliyet Projesi’ alanında yepyeni alınacak kalan görevlilerin belki de hepsini bu konuyla alakalı, bölgede değerlendirmek üzere Milli Öğrenim Bakanlığımıza belirleme edeceği sözünü verdi’ dedi.

Milli Öğrenim Bakanı Nabi Avcı, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapanış törenine katıldı. Törene Avcı’nın yanında AB Ülkemiz Delegasyonu Başkanımız Yardımcısı Bela Szombati, UNICEF Ülkemiz Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban, İstanbul İl Milli Öğrenim Müdürü Muammer Yıldız ve öte uzmanlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Milli Öğrenim Bakanı Nabi Avcı, kapanış törenini bir şimdi nitelendirmenin hata olacağını belirterek, ‘Bugünkü etkinliği okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi konusundaki yepyeni çalışmalara ışık tutması amaçlı edindikleri tecrübeleri paylaşma fırsatı olarak görüyoruz. Bu aşamada AB ve UNICEF’in uluslararası tecrübelerini araştırdık. Ülkemiz kurallarına en cazip duruma getirmeye çalıştık ve meydana oldukça başarılı neticeler çıkardık’ dedi.

Gerek ulusal, şart uluslararası paydaşlarla karşılıklı olarak birden çok kazanım edindiklerini söyleyen Avcı, ‘Bugün AB ülkelerinde okul öncesi eğitimdeki okullulaşma oranı yüzde 93’e yakın. Bizde ise bu oran son 3 yılda yüzde 38’den yüzde 64’e yükseldi. Hedefimiz sabah öğrenim dönemindeki tüm çocuklarımızın nitelikli sabah öğrenim imkanlarından yararlanmasını sağlamak. Nitelikli sabah eğitime ulaşmak sadece o çocuğun hayatında köklü farklılıklar oluşturmuyor. Eğitimine sabah çocukluk döneminde başlayan bir ev, zihinsel ve toplumsal becerileri gelişmiş toplumsal bir ülke nüfusuna dönüşüyor’ halinde sohbet etti.

Avcı, okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenlerin bilhassa destekçi eleman konusundaki ve faaliyet süreleri konusundaki sorunlarını ve beklentilerini bildiğini belirterek, ‘Bu konuda Faaliyet ve Toplumsal Güvenlik Bakan Faruk Sert’e de ek olarak teşekkür ediyorum. Nedeni Ise son yaptığımız görüşmede bu sorundan söz ettim ve ondan bilhassa okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenlerimizin destekçi eleman desteği konusunda bağış istedim. Kendisi de söz verdi. ‘Toplum Yararına Faaliyet Projesi’ alanında yepyeni alınacak kalan görevlilerin belki de hepsini ama çok fazla bir kısmını umarım bu konuyla alakalı, bölgede değerlendirmek üzere Milli Öğrenim Bakanlığımıza belirleme edeceği sözünü verdi. Kendisine peşinen teşekkür ediyorum’ dedi.

Konuşmaların sonrasında Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi’ne dahil olan çocuklar salona girdi. Sahneye çıkan çocuklarla bir tek ilgili Bakan Avcı, çocuklara ödüller verdi. Ufak bir kız çocuğuna hediye verirken elini öpen Avcı, hekim kıyafetiyle salonda yer alan bir çocuğun ise oyuncak bir streskop ile göğsünü dinlemesine müsade verdi. Ek Olarak bir sonraki çocuğa ‘Nasıl güzel mi? Sağlıklı mı?’ diye soran Avcı, pozitif cevap alınca, ‘Bu gün sana bir hediye daha verelim’ diyerek salondakileri güldürdü .