100 Temel Eser Kitap Özetleri Sesli Mp3 indir

100 Temel Eser Kitap Özetlerini tek tek dosya olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Kitap özetleri mp3 formatında olup sesli anlatım içermektedir.

Bütün Eserleri topluca indirmek için aşağıdaki linke bakabilirsiniz:

100 TEmel Eseri Bütün Kitaplar

Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme Kuralları

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallardır.1′e bölünebilme kuralı
Her rakam bölünür2′ye bölünebilme kuralı
Son rakamı çift sayı ise bölünür

3′e bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür

4′e bölünebilme kuralı
Son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür

5′e bölünebilme kuralı
Son rakamı 0 veya 5 ise bölünür

6′ya bölünebilme kuralı
Sayı hem 2′ye hem 3′e kalansız bölünebiliyorsa 6′ya da bölünür.

7′ye bölünebilme kuralı
sayı abc şekinde ise sayının üstüne 312 yazılır sayı ile çarp sayı 7 nin katı ise tam bölünür

8′e bölünebilme kuralı
Son üç rakamı sekize kalansız bölünüyorsa bölünür.

9′a bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.

10′a bölünebilme kuralı
Son rakamı 0 ise bölünür

11′e bölünebilme kuralı
Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, … işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, genel toplamın da 0, 11 veya 11 e bölümünde kalanı 0 olan bir sayı ise 11′e tam bölünür.

13′e bölünebilme kuralı
Sayıyı X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+4.b sayısı 13′e kalansız bölünüyorsa bölünür.

17′ye bölünebilme kuralı
Sayıyı X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a-5.b sayısı 17′ye kalansız bölünürse bölünür.

19′a bölünebilme kuralı
Sayıyı X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+2.b sayısı 19′a kalansız bölünürsa bölünebilir.

25′e bölünebilme kuralı
Son iki rakamı 25, 50, 75, veya 00 olmalıdır.

Ekok ne demektir? ekok örneği

EKOK NE DEMEKTİR?

En küçük ortak kattır.Küçük küçük parçalardan büyük parçalar elde edliyorsa yani küçükten büyüğe gidiliyorsa ekok bulunur.Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır,bölenlerin hepsi çarpılır ekok bulunur.
Ekok soruları genelde şöyledir;
1) Cevizler,fındıklar,şekerler,bilyeler sayılıyorsa veya bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa
2) Gemiler,arabalar,yarışçılar beraber yola çıkıp biryerde karşılaşıyorsa veya kaç gün sonra,kaç yıl sonra karşılaşırlar
3) Sınıfta öğrenciler sıralara oturuyorlarsa veya bunlardan ayakta kalanlar oluyorsa
4) Saat sorularında birdaha ne zaman birlikte çalarlar
5) Küçük tuğlalardan küp yada ev yapılıyorsa

örnek: Tarık bilyelerini 4′er , 5′er , 6′şar saydığında her defasında 1 bilyesi artıyor.Buna göre, Tarık’ın en az kaç tane bilyesi vardır?

ekok(4,5,6) = 2.2.3.5 = 60
60 + 1 = 61 bilye