Eg(A,B) iken Eg(BXC, CXA) olacak şekilde BXC,AXC birebir ve örten fonksiyon kurarak gösteriniz