RAKAM
Arkadaşım, a sana bir rakam diyorsa aklına {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} bu 10 sayıdan başka bir şey
gelmeyecek.
-Her rakam bir sayıdır, fakat her sayı bir rakam değildir. Bunu unutma lazım olacak.
Bu bilgimizi hemen örneklerle pekiştirelim.
ÖRNEKLER
1) a bir rakam ise, a+8 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
2) a bir rakam ise, a+5 ifadesinin alabileceği en küçük değeri kaçtır?
3) a ve b birer rakam ise, a+b ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
4) a ve b birbirinden farklı rakamlar ise, a+b ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
5) a ve b birer rakam ise 3x+8y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
6) x ve y birbirinden farklı olmak üzere, x.y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
7) x ve y birer rakam olmak üzere, 5x+4y ifadesinin alabileceği en büyük değer ile en küçük
değer arasındaki fark kaçtır?
Şunu hiçbir zaman unutmayın sorunun başını doğru okumazsanız bulacağınız değer yanlış veya
tesadüfen doğru bulmuş olursunuz 
DOĞAL SAYILAR
N = {0,1,2,3 …. }
Doğal sayı denince aklınıza ilk şu gelecek. 0 bir doğal sayıdır ve negatif bir doğal sayı yoktur. Doğal
sayılar kümesi 0’dan başlar + sonsuza kadar devam eder. 0 bir doğal sayıdır bunu sakın unutmayın.
Yoksa sorularda ters köşe olursunuz 
Bu bilgimizi hemen örneklerle pekiştirelim.
ÖRNEKLER
1) a bir doğal sayı olmak üzere, a+8 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
2) a ve b farklı iki doğal sayı olmak üzere, a+b ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
3) x ve y birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, x+y ifadesinin alabileceği en
küçük değer kaçtır?
4) a ve b birer doğal sayı olmak üzere a+b=13 ise a.b ifadesinin en küçük değeri kaçtır?
TAM SAYILAR
Z = { … -3,-2,-1,0,1,2,3 … }
Size sorunun başında a,b,c fark etmez tam sayıdır diyorsa aklınıza 2 şey gelecek.
1) Adı üstünde tam sayı virgülü, küsüratı olmayacak.
2) Bu sayılar negatifte olabilir, sıfır da olabilir, pozitifte olabilir.
Not: Tam sayı sorularında yapılan en büyük hata negatif sayıların unutulmasıdır. Sakın unutmayın
soruda size tam sayı diyorsa soruya ufak bir not düşün negatif sayılar tam sayıdır diyerek, hata yapma
oranınızı 0’a indirin.
Bu bilgimizi hemen örneklerle pekiştirelim.
ÖRNEKLER
1) Sıfır bir tam sayı mıdır?
2) En büyük negatif tam sayı kaçtır?
3) En küçük pozitif tam sayı kaçtır?
4) İki basamaklı en büyük negatif tam sayı kaçtır?
5) İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
6) Üç basamaklı rakamları farklı en küçük negatif tam sayı kaçtır?
7) Üç basamaklı en küçük tam sayı kaçtır?
8) Üç basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı kaçtır?
9) Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı kaçtır?
10) Üç basamaklı rakamları sıfırdan farklı en küçük pozitif tam sayı kaçtır?