212
X
84
izotopu bir döteryum taneciği ile kaynaşınca 3 nötron salarak Y izotopuna dönüşüyor.
Y elementi için ;
I. Bir halojendir
II.Nötron sayısı 126 dır
III.Bir β+ ışıması yaparsa Rn oluşur.
86
Hangisi doğrudur ? Cevap : I,II,III

Ancak anlayamadığım pozitron yaparsa nasıl Rn oluşuyor ? Pozitron proton sayısını bir azaltır ve Y elementi 85 atom nolu değil mi ?
Lütfen bilenler yazsın...