Kamu Hastane Birlikleri’ne bağlı hastanelerde mazeret göstererek nöbet tutmayan sağlık personeli, sağlık raporlarını yenileyecek.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu, genel sekreterliklere bağlı hastanelerde sağlık kurulu raporuna istinaden mazeret göstererek nöbet tutmayan sağlık personelinin sağlık raporlarını yenilemelerini istedi. Sağlık Bakanlığı'nca 26 ilde 38 hastane, sağlık kurulu raporları vermeye yetkili Hakem Hastane olarak belirlendi. Ebe ve hemşireler bu hastanelerden veya tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporlarını yenileyebilecek.

Şubat ayı başında Kurum Başkanı Hasan Çağıl imzalı genel sekreterliklere gönderilen yazıda, "Sağlık mazereti nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden nöbete girmeyen hemşire, ebe ve hemşire yetkisi almış sağlık personelinin, Bakanlığımızca Hakem Hastane olarak yetkilendirilen en yakın hastaneden, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporlarının yenilenerek ve idare tarafından onaylanarak asıl nüshalarının 15 Mart 2013 tarihine kadar genel sekreterlikleri tarafından kurumumuza gönderilmesi istenmiştir" denildi.

Sağlık problemi nedeniyle nöbet tutamaz raporu alan personelin acil servis, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane gibi özellikli hizmetlerde çalıştırılması, gerekirse mesai kaydırma yöntemi ile hizmet sunabilecekleri çalışma programlarının oluşturulması istendi.

İHA
Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
Albert Einstein