Arı x maddesinin aynı koşullardaki farklı kütledeki iki örneği için;
1:Hacim
2:öz kütle
3:Eylemsizlik

niceliklerinden hangileri aynıdır ?