zaman: lise 4
kişiler: fizikçi ve bizim sınıf

fizikçi kasten yazılı sorularını yazılıdan 1 saat önce kadar fotokopi makinasının yanına bırakır. maksat, kızancıkları zorlamayayım öss kassınlar. sorular çoğaltılır ve orijinal sayfa da alınır. fizikçi sınıfa girer, sınav başlamadan evvel:

-yauv ben fotokopi makinasının orada "bir kağıt" unutmuştum. gören oldu mu?