1)X sıvısı tek cins moleküllerden oluşmaktadır.

Buna göre,X sıvısı için

1.Donma noktası sabittir.
2.Bir element olabilir.
3.Elektroliz ile bileşenlerine ayrılabilir.
Hangileri doğrudur?(1,2,3)


2)X arı madde,Y bileşiktir.

2X + Y ----> Z

kimyasal tepkimesi için,

1.Z molekülleri en az 3 ayrı cins atom içerir.
2.X ve Z nin kimyasal özellikleri aynıdır.
3.Y nin fiziksel özellikleri değişmiştir.
Hangileri doğrudur?
YALNIZ 3

2.soruya kendi yorumum:2X + Y ----> Z kimyasal tepkimeyse Z bileşiktir karışım olamaz.X ve Y fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybetmiştir.2 yanlış 3 doğru.1 de doğrudur x arı maddeyse tek cins atom, y bileşikse en az 2 cins atom içerir Z toplamda en az 3 cins atom içerir.Bana göre 1 ve 3 olması lazım.


3) Eşit hacimli X,Y,Z SIVILARININ sıcaklıkları Tz>Tx>Ty yoğunlukları Dz>Dx=Dy şeklindedir.

Buna göre, kütleleri arasındaki ilişki nedir? Mz>Mx=My