Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
Albert Einstein