Dört Üniversite Akademisyen alacak

Akademik personel alımına ilişkin duyurular, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi’ne 2’şer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ise 1 doçent alacak.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi’ne 2 profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 1 profesör, Teknoloji Fakültesi’ne 3 profesör ve 1 doçent, Hukuk Fakültesi’ne ve Sivil Havacılık Yüksekokulu’na 1’er profesör, Devlet Konservatuarı’na 2 profesör, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ise 1 doçent alacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Fakültesi’ne 1’er doçent ve yardımcı doçent, Orman Fakültesi’ne 1 doçent, Kızılırmak MYO’ya 1 yardımcı doçent, Edebiyat Fakültesi’ne 1 doçent, 5 yardımcı doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 6 yardımcı doçent, Mühendislik Fakültesi’ne 1 doçent, 4 yardımcı doçent alacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü,bazı fakültelerinde görevlendirmek üzere çeşitli sayılarda alacağı profesör ve yardımcı doçent alımı ile ilgili duyuruyu, üniversitenin http://www.kmu.edu.tr internet sayfasından duyuracak.

Sayfa : 1
AA

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

ACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.

BOŞ KADRONUN

BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR:
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Öğretim Görevlisi 1 31 3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programından mezun olmuş olmak, Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisansını tamamlamış olmak, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 75 puan almış ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İLAN TARİHİ: 02.12.2010
SON BAŞVURU TARİHİ: 17.12.2010
ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: 22.12.2010
GİRİŞ SINAV TARİHİ: 24.12.2010
SONUÇLAR: 29.12.201

Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Alımı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.Ayrıca başvurular ilgili Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adaylar, dilekçe (başvurdukları bölüm, anabilim dalı ile yazışma adresi ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır) Özgeçmiş, 1 (bir) adet fotograf, öğrenim durumlarını gösterir belge (Yurtdışından alınmış diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) ve not durum belgesi (transtkript) ALES’ten en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösteren belgesi (ilgisine göre eşit ağırlıklı, sayısal yada sözelden) ve daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Atamalar kadronun niteliğine göre 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yapılacak olup, adaylardan istenen ilave koşullar aşağıda belirtilmiştir.

ÖZEL ŞARTLAR

Anatomi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi 1 16 Aralık 2010
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Uzman alınacaktır.

BAŞVURUDA GENEL ŞARTLAR

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.Ayrıca başvurular ilgili Fakülteye şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruda bulunacak adaylar, dilekçe (başvurdukları bölüm, anabilim dalı ile yazışma adresi ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır) Özgeçmiş, 1 (bir) adet fotograf, öğrenim durumlarını gösterir belge (Yurtdışından alınmış diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) ve not durum belgesi (transtkript) ALES’ten en az 70 (yetmiş) puan aldığını gösteren belgesi (ilgisine göre eşit ağırlıklı, sayısal yada sözelden) ve daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini ekleyerek başvuru yapabileceklerdir. Atamalar kadronun niteliğine göre 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca yapılacak olup, adaylardan istenen ilave koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Uzman 1 16 Aralık 2010

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

– 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

– Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak(Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır )

(4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak (Yüksek lisans mezunu olan adaylar iki yıl tecrübe şartını sağlamış sayılmaktadır).

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. (Başvuru aşamasında tüm belgelerin fotokopileri kabul edilebilecektir.)

1. Üniversitemiz web sayfasındaki duyurular bölümünde yer alan ilan başvuru formu eksiksiz olarak doldurulacaktır.

2. Ayrıca başvuru dilekçesi yazılacaktır.

3. Özgeçmiş,

4. ALES Belgesi fotokopisi,

5. Yabancı dil puanını gösteren dil belgesi fotokopisi.

6. Lisans diploma fotokopisi,

7. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi

8. Yüksek lisans diploma fotokopisi,

9. Nüfus cüzdan fotokopisi,

10. Askerlik durum belgesi fotokopisi.

11. 2 adet fotoğraf,

12. Varsa bilimsel çalışmalarını içeren dosya eklenecektir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayınlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.

İnönü Üniversitesi Akademik Personel Alımı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmenlikte değişiklik yapılmasına dair yönetmenlik hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

I) Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada son üç yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

II) Özel Şartlar :

Araştırma Görevlisi

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notu hesaplanırken 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

c) Belirtilen Programda Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

III) Muafiyet :

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

IV) Başvuru Şekli :

İlan edilen kadroya başvuracak adaylar; başvurduğu bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçesi ekinde, özgeçmiş, Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet belgesi, Lisans Transkripti, yabancı dil belgesi, ilan edilen kadroya bağlı olarak ilgili Anabilim Dalında Doktora yapıyor olduğuna dair belge, ALES belgesi, nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, altı adet fotoğraf, açıktan atanacaklar için tam teşekküllü bir hastanede alınacak sağlık raporu, erkek adayların askerlik durum belgesi ve varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat edebilirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

Not: ALES, dil belgesi, mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

V) Başvuru Adresi :

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Kampüs//MALATYA

* Son başvuru tarihi 17.12.2010, Adaylarının ön değerlendirme sonuçları 21.12.2010 tarihinde üniversitemizin web sitesinde (www.inonu.edu.tr) ilan edilecektir. Başvuran adaylardan ön değerlendirme sonuçlarına göre sınava alınacaklar için 24.12.2010 Cuma günü Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi dersliklerinde saat:10:00’da giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı sonuçları 28.12.2010 tarihinden itibaren üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

Not : Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Erzincan Ünv. Öğretim Elemanı Alımı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere, 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ve 31.07.2008 Tarih Ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

Başvuru Yeri: Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu’na Şahsen veya Posta İle Yapılacak.

Not :

1) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler ve evrakların son başvuru tarihinde ilgili birime ulaşmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

Son Üç Yıl İçerisinde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’dan En Az 50 Puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puan Almış Olmak. (Yabancı Dil Okutmanları Hariç.)

En Az Yüksek Lisans Mezunu veya Lisans Mezunu Olmak Şartıyla En Az Alanında On Yıl Tecrübeli Olmak

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

Başvurdukları Bölüm, Anabilim Dalı ve Yazışma Adresleri ile E-mail Adreslerini Belirten Dilekçe

Özgeçmiş

Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

ALES Sonuç Belgesi

Yabancı Dil Belgesi

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet Fotoğraf

Lisans Not Transkripti (Onaylı)

İyi Hal Belgesi (Savcılıktan)

Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamu Hizmetinde Bulunmuş Olanlar İçin)

MUAFİYETLER

Doktorasını Tamamlamış Olanlar,

Bu Yönetmelik Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Bu Kadro Unvanlarında Çalışmakta Olanlar,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Belirlenmiş Olan Uzmanlık Alanlarına Başvuruda ve Yükseköğretim Kurumlarından Ayrılan Öğretim Elemanlarının Çalışmakta Oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya Başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuruda Bulunanlar, Merkezi Sınav (ALES) den Muaftır.

Üniversitemize Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere, 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ve 31.07.2008 Tarih Ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

Başvuru Yeri: İlgili Birimlere Şahsen veya Posta İle Yapılacak.

Not :

1) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler ve evrakların son başvuru tarihinde ilgili birime ulaşmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

Son Üç Yıl İçerisinde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’dan En Az 50 Puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puan Almış Olmak. (Yabancı Dil Okutmanları Hariç.)

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

Başvurdukları Bölüm, Anabilim Dalı ve Yazışma Adresleri ile E-mail Adreslerini Belirten Dilekçe

Özgeçmiş

Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

ALES Sonuç Belgesi

Yabancı Dil Belgesi

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet Fotoğraf

Lisans Not Transkripti (Onaylı)

İyi Hal Belgesi (Savcılıktan)

Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamu Hizmetinde Bulunmuş Olanlar İçin)

MUAFİYETLER

Doktorasını Tamamlamış Olanlar,

Bu Yönetmelik Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Bu Kadro Unvanlarında Çalışmakta Olanlar,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Belirlenmiş Olan Uzmanlık Alanlarına Başvuruda ve Yükseköğretim Kurumlarından Ayrılan Öğretim Elemanlarının Çalışmakta Oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya Başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuruda Bulunanlar, Merkezi Sınav (ALES) den Muaftır.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (Beş) adet dosya ve özgeçmiş ile eserlerini CD (Beş adet) ortamında hazırlayarak;

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi No:56 / ÇORUM

Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği , yayın listesi, lisans, yüksek lisans ve başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosya ve özgeçmiş ile eserlerini CD (Dört adet) ortamında hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Daire Başkanlığı tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Duyurulur.