2014 Yılında Kamuya 65 Bin personel alınacak

Maliye Bakanı Şimşek:

“Önümüzdeki dönemde 2014 bütçesiyle bizim net bazda kamuya alımlar bir miktar düşüyor. Geçensene toplamda kamuya 130 bin civarında personel almıştık, bu sene muhtemelen onun yarısıcivarında belki bir miktar üzerinde olacak”

“(Özelleştirme geliri) Gelecek sene hedefimiz 6milyar 854 milyon lira”

“Önümüzdeki aylarda Derince Limanı, Milli Piyango için ihaleye çıkacağız. Muhtemelen gelecek seneveya yasal altyapısı tamamlanınca otoyol veköprülerin halka arzına ilişkin bir çalışmamız olabilir. Portföyümüz bu anlamda yine enerji ağırlıklı amadiğer bir takım unsurları da barındıracak”

“2014 yılına gelince 2/B’den 961 milyon liralık gelir beklentimiz var”

“Önümüzdeki dönemde tedbir gerekirse tabii ki alınacaktır. Yani seçim yılıdır diye tedbir almamazlık etmeyiz. Bugün itibariyle tamamlanmış bir çalışmamız söz konusu değil”

“2014 öngörülerimizde Varlık Barışı’ndan şu kadar vergi geliri gelecek diye bütçeyi etkileyecek bir öngörümüz yok”

ANKARA (AA) – Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıl kamuya personel alımının bir miktar düşeceğini belirterek, “Geçen sene toplamda kamuya 130 bin civarında personel almıştık, bu sene muhtemelen onun yarısı civarında belki bir miktar üzerinde olacak” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularınıyanıtladı.

Şimşek, istihdama ilişkin sorulara ilişkin, 2007’den bu yana ülkede ihtiyaç duyulan bütün alanlarda hiçbirdönemde olmadığı kadar ve küresel krize rağmen hiçbir ülkede olmadığı kadar kamuya eleman aldıklarını söyledi.

Kamunun ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdama gittiğini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

“Tabii bu ihtiyaçlar zaman içinde azalıyor. Bunu da dikkate almak lazım. 2007-2013 dönemine baktığınızzaman toplamda yaklaşık 500 bin memur, 200 bin de hizmet alımı yoluyla toplamda vatandaşımızahizmet etmek üzere 700 bin personel aldık ama aynı dönemde Türkiye’de toplam istihdam 4,8 milyon kişi arttı. Kamunun buradaki katkısı yüzde 10-13 civarında.

Önümüzdeki dönemde 2014 bütçesiyle bizim net bazda kamuya alımlar bir miktar düşüyor. Geçen senetoplamda kamuya 130 bin civarında personel almıştık, bu sene muhtemelen onun yarısı civarında belki bir miktar üzerinde olacak. Çünkü ihtiyaçlar çerçevesinde bakıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu personeli almaya devam edeceğiz ama zaman içerisinde bu ihtiyaçlar azalıyor.”

Bakan Şimşek, 2014 bütçesinde cari harcamaları ciddi bir biçimde kontrol altına aldıklarını vurgulayarak, daha çok kaynağın millete yatırım olarak gitmesini istediklerini söyledi.

Kamuda performansa dayalı bir kültür oluşsun, millete daha iyi hizmet sunulsun diye sözleşmeli sistemegeçiş öngördüklerini belirten Şimşek, “Fakat zaman içerisinde sözleşmeli sistemden daha çok kadrolusisteme bir geçiş söz konusu. Maliyet açısından, mali disiplin açısından esas itibariyle çok önemli bir fark yok” dedi.

– Özelleştirme gelirleri

Şimşek, özelleştirme gelirlerine ilişkin soruya karşılık, 2013 yılında öngörülen özelleştirme gelirinin 4milyar lira olduğunu, şu ana kadar gerçekleşmenin 8,3 milyar lirayı bulduğunu, muhtemelen yılın böyle kapanacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:

“Gelecek sene hedefimiz 6 milyar 854 milyon lira. Şu an itibariyle özelleştirmesi tamamlanıp, taksiti veyageliri kesinleşmiş olan 5 milyar liralık kesinleşmiş bir gelirimiz var. Yani ilave performans beklentimizburada 1,8-1,9 milyar lira. Onun için muhtemelen bu sene olduğu gibi öngörümüzden belki bir miktar dahagüçlü bir performans ortaya koyarız.

Önümüzdeki aylarda Derince Limanı, Milli Piyango için ihaleye çıkacağız. Muhtemelen gelecek sene veyayasal altyapısı tamamlanınca otoyol ve köprülerin halka arzına ilişkin bir çalışmamız olabilir. Elektrikdağıtımını bitirdik, bir devir kapandı. Üretim anlamında özelleştirmeye devredilmiş 16 bin megavatlık birkapasite var. Onların da peyderpey devrini yapacağız. Dolayısıyla portföyümüz bu anlamda yine enerji ağırlıklı ama diğer bir takım unsurları da barındıracak. Özelleştirme hedeflerimiz şu itibariyle belki mütevazi bile görülebilir.”

2

– 2B gelirleri

2B gelirlerine de değinen Şimşek, 2013 bütçesi yaparken 2B geliri olarak bütçeye 4,8 milyar lirakoyduklarını anımsattı. Şimşek, yıl sonuna kadarki gerçekleşme tahminlerinin yaklaşık 3 milyar liraolduğunu bildirdi.

Şimşek, 2B’lere ilişkin gelir hedefinin bir miktar aşağıda olacağını belirterek, “2014 yılına gelince 2B’den 961 milyon liralık gelir beklentimiz var. Bunu bütçeye dercetmiş durumdayız” dedi.

Bakan Şimşek, bütçeye yönelik ilave tedbir olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, yıl sonugerçekleşmelerine, küresel gelişmelere bakacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz geçmişte de önümüzdeki dönemde de eğer gerekiyorsa tedbiri alırız. Bizim için bütçe disiplini çok önemli ama bugün itibariyle tamamlanmış, üzerinde çalıştığımız bir husus olsaydı, geleneksel olarak sizinle paylaşırdık. Önümüzdeki dönemde tedbir gerekirse tabii ki alınacaktır. Yani seçim yılıdır diye tedbiralmamazlık etmeyiz. Şu an itibariyle 2013 performansımız ortada, hakikaten önemli bir performans, bir kerelik gelirleri harcamadık, önemli ölçüde tasarruf ettik, bu da bütçe performansına yansıdı. Gelecekseneki performansı belirleyecek bu sene sonundaki gerçekleşmeler, ekonomideki görünüm, dünyadakigelişmeler olacak. Bu çerçevede tedbir hususunu değerlendireceğiz. Bugün itibariyle tamamlanmış bir çalışmamız söz konusu değil.”

– Bir kerelik gelirler

Özelleştirme ve 2B gelirleri dışında 2014 bütçesinde bir kerelik hiçbir gelirin söz konusu olmadığını dile getiren Şimşek, toplam bütçe gelirlerinin yıllık bazda yüzde 4,1 artacağını, vergi gelirlerinin ekonomikfaaliyet düzeyiyle paralel olarak yüzde 7,1 artacağını, vergi dışı gelirlerde ise yüzde 11,6’lık bir azalma öngördüklerini bildirdi. Şimşek, “Biz rakamlarımızı gerçekçi hatta bir anlamda muhafazakar bir çerçeveye oturtma çabasındayız. Gerek toplam bütçe gelir öngörümüz gerekse vergi gelirleri öngörümüz anlamında her zaman olduğu gibi gerçekçi bir zeminde gidiyoruz. Bu yılın bütçe açık öngörüsü milli gelirin yüzde2,2’siydi, 1,2 ile bitireceğiz ama gelecek yıl 1,9, yani bir önceki yıla gore bir kötüleşme gibi görünse de aslında biraz da olsa bir iyileşme söz konusu” dedi.

Varlık Barışı’nda ilk 3 ayda çok ciddi bir başvuru söz konusu olduğunu değinen Şimşek, süreyi 3 ayuzattıklarını, ekim sonunda bu dönemin sona ereceğini anımsattı. Şimşek, “Bugüne kadar yapılanbaşvurular, gelen gelir oldukça sınırlı. Gelecek senenin bütçesini yaparken Varlık Barışı’ndan bir şey öngördünüz mü diye soruyorsanız yok. Ama bu seneye bir miktar yansıma olabilir. Şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla sınırlı ölçüde, 100 milyon lira civarında bir vergi geliri var. 2014 öngörülerimizde Varlık Barışı’ndan şu kadar vergi geliri gelecek diye bütçeyi etkileyecek bir öngörümüz yok” diye konuştu.

Maliye Bakanı Şimşek, vergi gelirlerine yönelik bir soru üzerine, 2013 ile 2014 arasında büyümeninkompozisyonu anlamında bir fark bulunduğunu, bunun da vergi gelirlerine yansımasının doğal olduğunu söyledi.

Öte yandan, bu yıl bir kerelik gelirlerin olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

“Neydi bunlar? BOTAŞ, TEDAŞ üzerinden bir takım vergi borçları vardı. Özelleştirme gelirlerine ilave olarak bu vergiler ödendi. Bir de 2012’de hatırlarsanız çok ciddi tedbirler aldık. Bu tedbirlerin tam yıl etkisisöz konusu, bu sene için. 2012’de yüzde 2,2’lik bir büyüme var. Bu sene yüzde 3,6’lık büyümeöngörümüz var ama geçen seneki büyüme tamamen net ihracat, bu seneki büyüme tamamen neredeyse iç talebe dayalı bir büyüme.”

AA

İhtiyaç duyulan öğretmen branşları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, AA Editör Masası’nda öğretmen atamaları ve Fatih Projesine ilişkin konulara açıklık getirdi.

”Hangi branşlarda öğretmene ihtiyaç var” sorusu üzerine, din kültürü ve ahlak bilgisi ile rehberlik branşlarında ciddi açık bulunduğunu, bunun dışında matematik ve İngilizce branşlarında öğretmene ihtiyaç olduğunu söyledi. Avcı, yeni açılan imam hatip ortaokulları nedeniyle din kültürü ve ahlak bilgisi alanında öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

ŞUBAT AYINDA ATAMA VAR MI?

Alan değişikliği için hizmet içi modül

Öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin soru üzerine Bakan Avcı, alan değişikliğiyle ilgili mahkeme kararından kaynaklanan sorunlar olduğunu, sınıf öğretmenlerinin farklı gerekçelerle alan değiştirerek tayin edildiğini hatırlattı.

Avcı, ”Fakat mahkeme buna esas teşkil eden Talim ve Terbiye mütalasını yeterli bulmamış ve demiş ki: ‘Bu konuda karar almış olmanız gerekir.’ Biz de bu durumda olan arkadaşlarımızı, uygulamada gördük ki alan değiştirirken aldıkları ek hizmet için eğitim yeterli değil birçoğu mutsuz. Alan değiştirmiş ama geçtiği alanın becerilerine yeterince sahip değil. Dolayısıyla alanlarında devam etmek isteyenler için ilave bir hizmet içi modülü de geliştirdik. Alan değiştiren öğretmenlerimizle ilgili sorun büyük ölçüde çözülmüş olacak” diye konuştu.

 

STRAJİ BELGESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğretmenleri yakından ilgilendiren Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ni kamuoyuyla ne zaman paylaşılacağının sorulması üzerine Bakan Avcı, bunu ve Öğretmen Yeterlilikleri Belgesi’ni kasım ayının sonu gibi paylaşacaklarını açıkladı.

Strateji belgesi üzerinde 2 yıldır çalışıldığını hatırlatan Avcı, belgenin öğretmenlerin nasıl yetişeceğini, hangi standartlarda, hangi alanda ne tür yeterlilikler aranacağını içerdiğini belirtti. Bunun başka projelerle de desteklenen modelleme çalışması olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

”Kamuoyunun şunu bilmesinde yarar var. Şöyle bir algı var, o yanlış, ‘Milli Eğitim Bakanlığının belli alanlarda ihtiyacı var ama bir türlü kadro tahsil edilip bu öğretmenler alınmıyor.’ Bizim yaptığımız hesaplamalar gösteriyor ki bütün branşlarda tüm okullarımızı ideal düzeye getirdiğimiz zaman ihtiyaç duyacağımız öğretmen toplam 125 bin kişi civarında. Oysa sadece bugün, bir şekilde şu veya bu branşta, kendini öğretmen adayı olarak gören 250 binin üzerinde gencimiz var. Şu anda eğitim fakültelerinde, fen fakültelerinde ileride belki öğretmen olurum diye okuyan öğrencilerimizi de kattığımız zaman bu sayı çok yükseliyor.”

Öğretmen istihdamı projeksiyonu çalışmasının, 20-30 yıl önce başlamış olması gerektiğini ifade eden Avcı, ”Kendilerini öğretmen olmaya hazırlayan gençlerimizin büyük bir bölümünü istesek de istihdam edebilecek durumda değiliz” dedi.

EĞİTİM MATERYALLERİ YENİDEN DEĞİŞİYOR

Bakan Avcı, ”Fatih Projesi şu anda hangi aşamada? Bu sene hangi sınıflara, kaç öğrenciye bilgisayar dağıtıldı” sorusu üzerine projenin çok iddialı, eğitim teknolojileri projesi olduğunu ifade etti.

Avcı, ”Maalesef kamuoyunda sadece tablet bilgisayar dağıtma kampanyası olarak algılanıyor. Oysa sadece öğrencilerin ve öğretmenlerin tablet bilgisayarlarla buluşması değil aynı zamanda ders içeriklerinin de bu kullanılacak yeni eğitim materyallerine uygun yeniden tasarlanması projesi” diye konuştu.

Öğrenci ve öğretmenlere bugüne kadar 62 bin 800 tablet bilgisayar dağıtıldığını bildiren Avcı, 81 ilde uzaktan eğitim merkezlerinin kurulduğunu, bunların sayısının ise 110 olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR

Avcı, ”Son geldiğimiz aşama, bugüne kadar ihalesi yapılan okullarımızın haricinde kalan 13 bin okulumuzun da altyapı ihalesinde sözleşme aşamasına gelindi. 2013-2014 eğitim öğretim yılı için mevcut altyapısı kurulan 3 bin 362 okuldaki 9. sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtım hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.

Tablet bilgisayar ihalesinin ”raftan mal alır gibi alınan bir süreç” olmasını istemediklerini belirten Avcı, bunun büyük bir bölümünün Türkiye’de imal edilmesini arzuladıklarını vurguladı.

Kamuda başörtüsü bugünden sonra serbest!

Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi’nde yer alan başörtüsü yasağını kaldıran değişiklik resmen yürürlüğe giriyor. Bugünden itibaren kamuda başörtüsü TSK, emniyet ve yargı dışında serbest kalıyor.

Başbakan Erdoğan, Demokratikleşme Paketi’nde yer alan başörtüsü düzenlemesinin bayramdan önce yapılacağını duyurmuştu. Açıklama ise Başbakan Başmüşaviri Aydın Ünal’dan geldi.

ÜNAL TWİTTER ADRESİNDEN DUYURDU 

Başbakan Başmüşaviri Aydın Ünal, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter’daki adresinden ‘Demokratikleşme Paketi’nde yer alan iki düzenlemeyli ilgili imzaların bakanlar tarafından atıldığını duyurdu. Düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte bugünden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

2

 

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE İKİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
1- KADINLARIN GÖREV MAHALİNDE BAŞININ AÇIK OLMASINI ÖNGÖREN DÜZENLEME KALDIRILDI
2- POLİS ASKER, HAKİM VE SAVCI ŞUAN İÇİN ÖZEL YÖNETMELİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN USUL VE ESASLARA TABİ OLACAK

YAPILAN DÜZENLEME

16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan “Kadınlar;” ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.” şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.

MADDE METNİ

Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

a. (Değişik bend: 10/12/2001 – 2001/3459 S.Yön./1. md.)(*) Kadınlar;

Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b. Erkekler;

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

(Değişik fıkra: 07/08/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

Kısa dönem askerlik için Erdoğan son sözü söyledi

“(Askerlik süresi) İhtiyaç değerlendirmesini yaptıktan sonra karar alacağız. Bakanlar Kurulu kararı yeterlidir. Yedek subaylığın kaldırılması diye bir şey söz konusu değil”

Başbakan Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile görüşmesinin ardından, otelden ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

kısa-dönemErdoğan, “Askerlik süresinin kısaltılmasına ilişkin düzenleme bayram öncesi çıkacak mı?” sorusu üzerine, “Bu artık bayramdan sonra” dedi. Askerlik süreleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın çalışma yaptığını belirten Erdoğan,”Burada hemen anında bir karar almak şu bakımdan kolay değil, mevcut, elimizdeki asker potansiyelini, tabii gelenlerle bunların dengelemesi yapılacak. İhtiyaçlar, hepsi, bunların değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı inşallah alacağız. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı yeterlidir. Ona göre hemen adımı atarız” diye konuştu.

“Kısa dönem askerlik 6 ay olarak kalacak mı?” sorusuna da Erdoğan, “O 6 ay, diğeri de 12 ay. Şu anda bizim mutabık kaldığımız budur. Yedek subaylığın kaldırılması diye bir şey söz konusu değil. Yedek subaylık yine aynı şekilde devam edecek” yanıtını verdi.

“Paketteki düzenlemelerden bayram öncesine yetişecek olanlar var mı?” sorusunu da yanıtlayan Başbakan Erdoğan, idari düzenlemelerin Kurban Bayramı öncesine yetiştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

“Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca yapılacak yeni bir düzenlemeyle polise ‘niyet gözaltısı’ yetkisi verileceği konuşuluyor. Bu konuda çalışma var mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Duymaz uydurur kabilinden yazılı ve görsel medya bu tür şeyleri yapıyor.

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON UZMANYARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatındaistihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden 10 adet FonUzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılıve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

I-Sınava Katılma Şartları

A) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 07 08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılmış olan KamuPersonel Seçme Sınavlarında KPSSP53 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve 07-08 Temmuz 2012 KPSSyabancı dil bölümünden en az 30 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2013 yılında (Nisan ve Eylül) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almış olmak, Yukarıda belirtilen KPSSP53 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 den fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tumu sınava çağrılacaktır.

B) En az dört yıl sureli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk,ıktısadı ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

C) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gunu itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

E) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak,konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

F)5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

G)Tasfıyeye tabı tutulan bankerler ile iradı tasfiye haricinde tasfiyeye tabı tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izm ve yetkilen kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkilen kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

H)Taksırlı suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanun ile yurur lükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanunun ve 28/7/1981 tarihli ve2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işlen hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yuz kızartıcı suçlar28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve odunç para verme işlen hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kotuye kul lanma, dolanlı iflâs gibi yuz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma,Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hukumlu 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,

I)Askerlıkle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II-Sınav Başvurusu Başvurular, 15/11/2013 tarihinden itibaren en geç 29/11/2013 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/istanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fona ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III-Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

a) iş Talep Formu, (sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun irtibat Bürosundan (Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara) veya ınternet üzerin den www. tmsf.org.tr adresinden temin edilecektir,

b) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya kurumumuzca onaylı örneği (yabancı okul mezunları için YÖK ten alınacak denklik belgesi),

c) Nüfus Cüzdanı sureti,

d) Son 6 ay içinde çekilmiş ıkı adet vesikalık fotoğraf,

e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı kurumumuza ibraz edilmek şartıyla kurumumuzca onaylanmış örneği,

f) YDS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı kurumumuza ibraz edilmek şartıyla kurumumuzca onaylanmış örneği,

g) Adres, e-posta, telefon vb iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmiş

IV-Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adaylann İlanı KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.oro.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

V-Sınav Giriş Belgesi Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya surucu bel gesı gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI-Fon Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı Konulan

1) Alan Bilgisi

a) Hukuk Grubu Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) , Ticaret Hukuku (Genel Hükümler – Şirketler – Kıymetli Evrak) , Borçlar Hukuku , icra ve iflas Hukuku (Genel Hükümler) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet idaresi Aleyhine işlenen Cürümler)

b) İktisat Grubu Mıkro iktisat, Makro iktisat, Uluslararası iktisat, Türkiye Ekonomisi, Para ve Banka

c) Maliye Grubu, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası , Bütçe

d) Muhasebe Grubu Genel Muhasebe , Malı Tablolar Analizi

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

VII-Yazılı Giriş Sınavının Sekii, Tarihi ve Yeri Yazılı giriş sınavı 21-22 Aralık 2013 tarihlerinde istanbul da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampus New Hail Binası 3. Katta yapılacaktır. Sınavın Alan Bilgisi Bolumu klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bolumu ise test şeklinde yapılacaktır.

VIII- Yazılı Giriş Sınav Sonuçlannın Değerlendirilmesi ve Duyurulması: Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm (100) puan üzerinden değerlendırılır.Yazılı sınavda başarılı sayılabılmek için her bölümden en az (60) puan alınması ve sınav ortalamasının en az (70) puan olması gerekir. Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır: Alan Bilgisi %70 Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30 Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs e denler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gun içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir, itirazlar en geç beş iş günü İçinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 ve ortalama 70 veya üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX-Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlannın Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda her bolümden en az 60 ve ortalama en az 70 puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, boş kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sozlu giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sozlu giriş sınavına çağrılır

Sozlu giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tan hı, yen vb bilgiler www.tmsf.org.tr web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sozlu giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler

Sozlu giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 olması gerekir. Sozlu giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X- Genel Değerlendirme ve Basan Notu:

Yazılı ve sozlu giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 ve üzen puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen boş kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır. Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takıp eden beş iş gunu içinde www.tmsf.oro.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi sözkonusu olmaz.

İlan olunur.

AÖF sınavlarında görev almak isteyenler dikkat!

2013-2014 Öğretimyılından itibaren Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim, İktisat, İşletmeFakültelerininsınavlarında tüm ödemeler yasal mevzuat gereği görevlilerin IBAN’larına (UluslararasıBankaHesapNumarası) yapılacaktır. Bu nedenle;

 

Açıköğretimsınavlarındagörev verilebilmesi için “Anadolu ÜniversitesiGörevliİşlemleriSistemi”nde görevlilere ait istenilen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalı.

 

ÜNİVERSİTEMİZİN BÜTÜN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN DİKKAT VE BİLGİLERİNE:

 

Anadolu Üniversitesi 15-16 Aralık 2013 tarihlerinde ve bundan sonraki yapacağı bütün sınavlardaücretödemeleriniBANKA IBANI üzerinden gerçekleştirecektir.Lütfen aşağıdaki Anadolu Üniversitesibilgi notunu okuyup verilen http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ wep sitesine girip yeniüye girişi kaydı yaparak BANKA IBAN numaranızı ve diğer bilgilerinizigüncelleyiniz. Banka Iban numarası, cep telefonu, e-posta adresiniz girilmesi gereken zorunlu bilgilerdir. Aksi taktirde sistem üzerinden görev verilmesi mümkün olmayacaktır. 04.10.2013

 

Bilgi Notu:

 

2012-2013 ögretimyılından itibaren Anadolu ÜniversitesiAçıkögretim, İktisat, İşletmemFakültelerisınavlarında tüm ödemeler yasal mevzuat gereği görevlilerin IBAN’larına (UluslararasıBankaHesapNumarası) yapılacaktır. Bu nedenle açıkögretimsınavlarındagörev verilebilmesi için kendinize ait IBAN ve istenilen diğer bilgilerin 10/Temmuz/2012 tarihine kadar açıkögretimsistemine kaydının yapılması gerekmektedir.

 

Daha önce sınavlarımızdagörev almamış iseniz veya bilgilerinizsistemimizde kayıtlı değilse öncelikle okulyönetiminizebaşvurarak
sisteme kaydınızın yapılmasını isteyiniz. Kayıt işleminizigerçekleştirdiktensonra aşağıdaki açıklananadımlardan IBAN ve istenen diğer bilgilerinizin girişini yapmanız gerekmektedir. Sistemimizde IBAN’ınız kayıtlı isekontrolünü yapınız, kayıtlı değilse bankanızdan öğrenerek sistemimize giriniz.

 

İşlemAdımları:

 

1- Açıkögretimgörevlisisteminde kaydı olanlar http://sinav.anadolu.edu.tr/augis websitesine giriş yapacaklardır.

 

2- Sisteme ilk girişte “YeniÜyelik” linkinden kayıt yapılmalıdır.

 

3- Bu linki tıkladıktan sonragörevliden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Cep TelefonNumarasıistenmektedir. İstenilenbilgilerin doğru ve kendinize ait olması gerekmektedir. 4-4-4- Girilen cep telefonunumarasına şifreniz gönderilecektir. Sisteme giriş yaptıktan sonra şifre değiştirilebilir.

 

5- Şifrenizi edindikten sonra T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak istenenbilgilerilgilialanlara girilmelidir.

 

6- * ile belirtilenalanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

 

7- Sisteme giriş yaptıktan sonrasol taraftaalt alta menüler bulunmaktadır. Açıklamalar doğrultusunda bu menülerde istenenbilgiler doldurulmalıdır.

 

8- Lütfen karsılaştığınız hata uyarılarını dikkatlice okuyunuz. Uyarılar doğrultusunda sizden istenenbilgileri doğru ve eksiksiz giriniz.

 

Dikkat ve özeniniz için teşekkür ederiz.

Üniversite öğrencilerine bölüm değiştirme hakkı getirildi

Üniversite öğrencilerine bölüm değiştirme hakkı getirildi


Üniversite öğrencilerinin merkezi yerleştirme puanına dayalı yatay geçişleri yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle, hatalı tercihe dayalı mağduriyetlerin sona erdirilmesi hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte 21 Eylül 2013 tarihi itibariyle değişilik yapıldı.

Yapılan değişiklikle yatay geçişlerde önemli bir değişiklik yapıldı.

Yüksek öğretim kurumları arasındaki yatay geçişler 2 şekilde olabilmektedir. Birincisi genel not ortalaması ve üniversitelerin açtığı kontenjanlara göre yürütülmektedir. Diğer ise merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçişlerdir.

21 Eylül itibariyle, merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yerleştirmeler yeniden düzenlenmiştir. Konuya ilişkin olarak yönetmeliğe eklenen madde şu şekildedir:

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

Bu maddeye göre, merkezi yerleştirme puanı, yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eşit veya daha yüksek puan alanlar, eğitim başladıktan sonra 1 ay içinde başvurabilecek.

İlgili üniversite, bu geçişlere yüzde 10 kontenjan ayıracaktır.

Başvuru kontenjandan fazla ise ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilecektir. (Memurlar.net)

2013 ÖSYS Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ekAdaylar, ek yerleştirme sonuçlarını aşağıda belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Ek Yerleştirme Sonuç Belgesibasılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylarınkayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 7-8-9 Ekim 2013tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kayıt olmak için,yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğuÜniversiteye 7-8-9 Ekim 2013 tarihlerinde, kayıt için gereklibelgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekteverilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI