PTT alım sonuçları açıklandı

21- 25 Ekim 2013 tarihleri arasındabaşvuruları alınan PTT Personel Alımına ilişkin sonuçlarAçıklandı…

 

 

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

*Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak  yerleştirilenadaylar, yerleştirmesonuçlarının ilanından itibaren on güniçinde atama sırasında istenenbilgi ve belgelerlebirlikteyerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyalarıişlemdenkaldırılacaktır.

*Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların sözlü sınav yer, zaman ve şekli bilahare bildirilecektir.

*Ataması gerçekleştirilenadaylarınbaşvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyleispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Spor genel müdürlüğü 173 Personel alıyor

KPSS 2013/2 Merkezi yerleştirme işlemi için Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadrolara aşağıda yer verilmiştir.

Söz konusu kadrolar,  Tercih Kılavuzunun yayımlanması ile kesinlik kazanacağından, bu ilan yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Alım yapılacak illere ilişkin bilgi verilmeyecek olup adayların bu hususta ısrarcı olmamaları(telefon etmemeleri) önemle rica olunur.

 

 

1)      68 Adet Mühendis

a)      Nitelik Kodu:4669                   24 Adet

b)      Nitelik Kodu 4611                    23 Adet

c)       Nitelik Kodu:4639                   21 Adet

 

2)      105 Memur

a)      Nitelik Kodu: 4273                                   4 Adet

b)      Nitelik Kodu: 4525                                   4 Adet

c)       Nitelik Kodu: 3179                                  3 Adet

d)      Nitelik Kodu: 3183                                   1 Adet

e)      Nitelik Kodu: 3248-3249-3253              5 Ade t

f)       Nitelik Kodu 3173                                     84 Adet

g)      Nitelik Kodu 3003                                     4 Adet

 
Spor Genel Müdürlüğü

Personel ve Eğitim dairesi Başkanlığı

 

Sınavsız memur alan devlet kurumları

İşte sınavsız atama yoluyla devlet memuru alan devlet kurumları..

İşte o  kurumlar ;

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sınavsız atamayla memur  alan   kurumların   başında geliyor .

Başbakanlık Başmüşavirliği  de  sınavsız atamayla memur alabiliyor.

– Milli  istihbarat teşkilatı da özerk yapısı gereği sınavsız memur ataması yapabiliyor.

– Milli   güvenlik   Kurulu  da istisnai durumlarda memur atalamarını sınavsız yapabilen  kurumlar  arasında.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  Başkanlığı  da  uygun  gördüğü durumlarda sınavsız memur alabiliyor.

-Sınavsız memur alımı yapabilen bir diğer  kurum  da ” Devlet   Sanatçılığı ” olarak bilinen ünvan.  Devlet sanatçılığı  atamaları Başbakan’ın önerisi Cumhurbaşkanı’nın onayı  ile  sınavsız olarak yapılıyor.

kaynak:sgkrehberi

2014 de kaç bin öğretmen atanacak?

2014 yılında sadece 20 bin öğretmen atanacak

162 bin 105 olan öğretmen açığının 2013 yılındaki 40 bin 342 atamayla 121 bin 763′e düşürüldüğünü açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2014′te bu sayıyı 100 binin altına düşürmeyi hedefliyor.

20 BİN ATAMA ÖĞRETMENLERİ KAPSAYACAK

Maliye Bakanlığı’nın 2014′te yapacağı 74 bin memur atamasının 20 bin civarındaki bölümünün öğretmenleri kapsayacağı bildirilirken, kulislerde seçim yılı olması nedeniyle bu sayının ikiye katlanabileceği ifade ediliyor. MEB, 2013′te 113 bin 973 personelin yer değişikliğinin gerçekleştirildiğini belirtirken, 2014′te bu sayının 70 bin civarında olmasını beklediklerini açıkladı.

En çok yakınılan konuların başında gelen atama konusuna da değinen MEB, “2013-2014 eğitim öğretim yılına esas öğretmen ihtiyaç sayısı 162 bin 105′tir. 2013′te 40 bin 342 öğretmen ataması yapıldığından 2014′te öğretmen ihtiyacı 121 bin 763′tür. Maliye Bakanlığı’nın öngördüğü kadro sayısı kadar atamayapılması planlanmaktadır” dedi

Öğretim görevlisinin maaşına 729 lira zam!

Öğretim görevlisinin maaşına 729 lira zam!

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’ya sendika olarak hazırladıkları ‘Öğretim Elemanlarının Mali Hakları’ başlıklı raporu sunan Gündoğdu, “Üniversitelerde görev yapanprofesörlere verilen maaş 4 bin 702 TL’den 2014 yılı ocak ayıitibariyle 5 bin 431 TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz.Doçentlerimize verilen 3 bin 369 Tl olan maaşlarının ocak 2014 itibariyle 4 bin 98 liraya,yardımcı doçent maaşlarının da 2 bin 701 liradan 3 bin 430 TL’ye ve son olarak araştırmagörevlilerinin maaşlarının da 2 bin 203 liradan 2 bin 932 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Bu rakamlar verildiğinde rekabeteden bir akademisyen ailesine kavuşacağız.” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu,Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, öğretim elamanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin hazırlanan çalıştay raporunu konu alan ortak basın açıklaması yaptı.Yükseköğretim Kurulu Ana Binası Beyaz Salon’da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ahmet Gündoğdu,ziyaretin amacının öğretim üyelerinin mali hakları ve bu konuda yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTELERİMİZDE NİCEL DEĞİL NİTELİK SORUNLARI VAR

Nicelik olarak üniversitelerle bir sorun olmadığını ama nitelik olarak sorunların yer aldığın anlatan Gündoğdu, “Akademisyenlerin mali açıdan rahatlatılması gerekiyor. Üniversite sayısının artırılması yerine üniversitelerde kimlikliakademisyenlerini yetiştirilmesi gerekiyor. Mevcut akademisyenlerinde elde tutulması gerekiyor. Akademik kariyerebaşlayanlar bakanlıkların açtığı uzmanlık, müfettişlik ve diğer memurluk sınavlarını takip eder durumda olunca burada nitelik boyutu ile yetişmiş eleman bulmak zorlaşıyor. Mevcutları tutalım ve dışarda yetişmiş olanları elimizde tutmaya çalışalım.” Diye konuştu. Hazırladığımız raporda dünyada akademisyen maaşı ve durumları, üniversitelerimizdekiakademisyenler ve diğer ülkelerle karşılaştırılması ile kamu ve özel üniversitelerde akademisyen maaşlarınınkarşılaştırıldığını anlatana Gündoğdu, “Bunlar incelendiğinde kamudaki akademisyenlerimizin maaşları düşük. Çin, Ermenistan, Rusya, Letonya ve Meksika gibi ülkeler bizden geri ama araştırma görevlisi bakımından 20 den fazla ülke bizden ileridedir.” dedi.

Üniversitelerde görev yapan profesörlere verilen maaşın 4 bin 702 TL’den 2014 yılı ocak ayı itibariyle 5 bin 431 TL’ye çıkarılmasını talep ettiklerini anlatan Gündoğdu, “Doçentlerimize verilen 3 bin 369 Tl olan maaşlarının ocak 2014 itibariyle 4 bin 98 liraya, yardımcı doçent maaşlarının da 2 bin 701 liradan 3 bin 430 TL’ye ve son olarak araştırmagörevlilerinin maaşlarının da 2 bin 203 liradan 2 bin 932 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Bu rakamlar verildiğinderekabet eden bir akademisyen ailesine kavuşacağız. Diğer sektörlerle kendini kıyaslayan akademisyenlerin gönlü alınacak. Bu artışla özel üniversitelerle kısa vadede rekabet edilebilir bir yolculuğa başlandığı gösteren bir motivasyon üretecek. Başbakanımıza ve diğer bakanlarımıza çağrım bilim üreten üniversite isteğini 2023 ve 2071 vizyonunu bu vizyona uygun maaşlarla bu yolculuğu yapmalıyız geçinemeyen akademisyenden bileme hizmet beklemek çok sağlıklıdeğil.” açıklamasında bulundu.

 

SOMUT OLARAK BELİRTİLEN TALEPLERİ CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM

 

Somut olarak belirtilen talepleri canı gönülden desteklediğini belirten YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, “Eğitim Bir sene rapor için teşekkür ediyorum. Üniversitelerin yarınları için çalışmaya herkesi davet ediyorum. Türkiye fizikiimkanlar olarak dünyada son derece ileridedir. Dünya üniversiteleri giderek mali olarak dar boğaza gidiyor.Ülkemizdeki üniversiteler imkanları ile gelişiyor. Sıra öğretim elemanlarının niteliğini arttırmaya gelmiştir. Hep birlikte bu sürecin takipçisi olacağız.” diye konuştu.

DAHA FAZLA ÜCRET VEREN İŞ BULAN AKADEMİSYENLER ÜNİVERSİTELERİ TERK EDİYOR

Ziyarette Ahmet Gündoğdu YÖK Başkanı Çetinsaya’ya, Memur Sen Konfederasyonu Eğitim Bir Sen Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından hazırlanan Öğretim Elemanlarının Mali Hakları başlıklı raporu sondu. 27 sayfalık rapor 5bölümden oluşuyor. Raporun giriş bölümünde üniversiteler, görev yapan öğretim elemanları ve mali hakları ile ilgili genel değerlendirmeler yapıldı. Başlangıç maaşları akademisyenliği cazip kılmıyor başlıklı ikinci bölümde iseTürkiye’de akademisyenlerin başlangıç maaşına ilişkin değerlendirmeler ve bazı ülkelerdeki maaşlarla kıyaslama yapıldı. 28 ülkenin giriş düzeyindeki öğretim üyesi maaşının aylık ortalama 2 bin 736 Euro olduğu belirtilen rapordaülkemizde ise bu rakamın bin 638 Euro olduğu vurgulandı. Listenin en altında 259 Euro ile Çin yer alırken en üst sırada ise 5 bin 733 Euro ile kanada yer aldı. Raporun sonuç bölümünde ise şu bilgiler yer aldı; “Maaşların düşükdüzeyde kalması nedeniyle öğretim elemanları giderlerini karşılamak ve yaşadığı şehirde tutunmak için asıl amacı olan araştırma yapmak yerine ek derse girmeyi zorunlu olarak tercih etmekte. Ders makinesi gibi haftalık maksimum 40 saate kadar derse girebilmekte. Bir başka önemli problem ise üniversite dışında daha iyi şartlarda iş bulanaraştırma görevlileri girdikleri üniversiteleri bir an önce terk etmekte. Öğretim üyeleri ise ek işler yaparak yapısalengellerden ve zorlanmalardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle (döner sermaye kesintilerinin çok yüksek olması gibi) resmi meşruiyeti zorlayacak çalışma şartlarını zorlayarak çalışmakta. Öğretim elemanlarının eşit işe eşit ücretuygulamasında en fazla ihmal edilen kesim olarak ücretleri değişmeyen nadir meslek gruplarından biri olmuştur. Budurum akademik camiayı ve üniversitelere yönelik bir rezerv tereddüdünün oluşmasına zemin oluşturmakta.

SGK personel alım sonuçları açıklandı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

1- KPSS puan sırası esas alınarak asıl ve yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar ekte gösterilmiştir. 

2- Asıl listede olanların, ekte belirtilen atamaya esas belgeler ile birlikte, sözleşme imzalamak üzere 11/11/2013 – 29/11/2013 tarihleri arasında Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat tel: 0 312 207 84 28-29) adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Atama Servisine (C Blok 544 nolu oda) başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurmayanların atamaları iptal edilecektir. 

3- Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine yedek adaylardan yapılacak atama ile ilgili duyuru daha sonra belirlenecek bir tarihte Kurum internet sitesinden yapılacaktır. 

4- Adli sicil sorgulamasında, kanunen göreve başlamalarında engel bir durum tespit edilenler ile sözleşme imzalanmayacaktır. 

5- Sağlık durumunun görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması halinde, tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu istenecektir. 

EKLER: 

1- Sonuç listesi 

2- Dilekçe örneği 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da mezun olunan okuldan onaylı örneği (Aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzdan tasdikli örneği kabul edilecektir.) 

5- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı 

6- Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge 

7- Tanıtma formu 

8- Mal bildirim formu 

9- A formu taahhütname örneği 

10- B formu taahhütname örneği 

11- Sağlık durumu beyanı 

 

NOT: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak görev yapmakta iken son 1 yıl 

içerisinde görevden ayrılanlar “A formu taahhütnameyi”, diğerleri ise “B formu 

taahhütnameyi” dolduracaklardır.

2013 PTT alımları hakkında sık sorulan sorular

PTT alımları hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

 

Bilinmesi Gereken Önemli Notlar :

Başvurabilmeniz İçin 2012 KPSS’den En Az 70 Puan Almanız Gerek

Bu İlana 2013 KPSS Puanıyla Başvuramazsınız.

İİBF’liler “Gişe Görevlisi” İçin Başvuru yapacaklar.

  • En Fazla 20 Tercih Hakkınız var
  • Alım 25 Ekim Tarihine kadar devam edecektir.
  • İİBF’lilerin Başvuracağı Gişe Görevlisi için mülakat yok direk alım yapılacak…
  • Askerlikle İlişkisi olmama şartı var… Askere Gidicem Askerde atanırsam olurmu diyen arkadaşlar olmaz…
  • 1 Kasımda PTT İnternet Sitesinden Sonuçlar Açıklanacak

 

PTT’nin sözleşmeli personel alım başvuruları 21 Ekim itibariyle başladı ve 25 Ekim Cuma’ya kadar sürecek.

PTT yaklaşık 3500 personel alıyor

PTT bayram öncesi verdiği ilan ile 4/B ve diğer sözleşmeli personel türlerinden farklı bir sözleşme türü ile personel alacağını duyurdu. PTT bu ilanla sözleşmeli olarak 70 Bilgisayar, 8 elektrik elektronik, 15 elektrik, 22 inşaat, 10 makinemühendisi, 12 mimar, 10 avukat, 30 tekniker, 2 bin 332 gişe görevlisi, bin 25 dağıtıcı alacak. İlan detayları için tıklayınız.

PTT’ye yerleşenler Kasım’da tercih yapabilir mi?

KPSS puanlarının kullanımında temel kural şudur; merkezi alımda yerleşenler aynı puan ile diğer merkezi alımda tercih yapamazlar. Bunun haricindeki durumlarda ise puanların defalarca kullanımı mümkündür.

PTT alımı kurumsal bir alımdır ve burada puanını kullananların Kasım 2013/2 KPSS merkezi yerleştirmesinde tekrar başvuru yapmalarına engel bir durum yoktur. Yani, PTT’ye başvuran, PTT mülakatına katılan, mülakatı kazanan veya sözleşme imzalayan herkes 2013 Kasım atamasında KPSS puanını tekrar kullanabilir.

Sözleşme imzalayanlar Kasım’da yerleşirse nasıl geçiş yapacak?

PTT alımı ile idari hizmet sözleşmesi imzalayanlar Kasım ayında merkezi alımla yerleşmeleridurumunda PTT ile olan sözleşmelerini feshederek herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan yerleştiği kuruma geçiş yapabilir.

 

 

2013 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2013-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı. 2013 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

DUYURU

(21 Ekim 2013)

2013 Dikey Geçiş Sınavı (DGS): Ek Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2013-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Ek Yerleştirme sonuçları, 21 Ekim 2013 günü saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Ek yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 22-23-24 Ekim 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Kazanan adayların,sınav sonuçları açıklandıktan sonraki resmi ilk üç iş günü içerisinde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekte verilmiştir.

Aöf kayıtları için son günler!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2013-2014 Güz Dönemi kayıtları devam ediyor. Kayıtların 30 Eylül – 25 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2013-2014 Güz Dönemi kayıtları başladı. Kayıtların 30 Eylül – 25 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

AÖF KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İşte Anadolu Üniversitesi’nde Açıköğretim (AÖF) kayıtları için yapılan açıklama:

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin aşağıda sıralanan kayıt türlerine “İnternet Başvuru ve Kayıt” işlemlerini kapsamaktadır.

1- ÖSYS Ek Yerleştirme:

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adaylar,

2- Dikey Geçiş:

Açıköğretim Fakültesi veya Meslek Yüksekokulları Önlisans Programı mezunu olup mezuniyet alanları “http://kayit.anadolu.edu.tr” adresinde ilan edilen Tablo 1 – Tablo 2′de yer alanlardan, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5.yarıyılına başvuracak adaylar,

3- İkinci Üniversite:

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile örgün yükseköğretim bölüm ve programlarında kayıtlı öğrenciler, okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri lisans bölümlerinin veya önlisans programlarının 1. yarıyılına başvuracak adaylar.

4- Yatay Geçiş:

Yatay geçiş kapsamında 06 Eylül 2013 tarihine kadar Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine başvuranlardan başvurusu kabul edilen adaylar,

5- Lisans Tamamlama:

-4 yıllık fakülte veya yüksekokullarda okumakta iken 2 yıllık önlisans diploması alarak ayrılanlardan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5. yarıyılına başvuracak adaylar, İnternetten başvurup kayıt yaptırabilirler.

KAYITLAR İÇİN DİKKAT!

Adayların kayıtlarını aşağıda yer alan adımları izleyerek yaptırmaları gerekmektedir. Adaylar;

30 Eylül – 25 Ekim 2013 (25 Ekim saat 17.00′ye kadar) tarihleri arasında http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden İnternet Başvuru işlemi yapacaklardır.

-İnternet başvuru işlemi sonunda oluşacak “İnternet Başvuru Belgesi”nin yazıcı dökümünü alacaklardır.

– http://ogrenci.anadolu.edu.tr ve http://kayit.anadolu.edu.tr adreslerinde yer alan “Çoklu Kayıt İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu”nda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayacaklardır.

-Dönem Öğretim Gideri ödemelerini Vakıfbank’a yapacaklardır. 30 Eylül – 23 Ekim 2013 (mesai saati bitimine kadar) tarihleri arasında hazırladıkları kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt işlemini tamamlayacaklardır.

Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 24, 25 Ekim 2013 tarihlerinde bizzat veya yakınları aracılığıyla kayıt yaptırabilirler. 25 Ekim 2013 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

5 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BÜROLAR AÇIK

05 Ekim 2013 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. İnternet Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Posta ile kayıt yapılmaz. “İnternet Başvuru ve Kayıt” ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

ÖSYS EK YERLEŞTİRME İÇİN…

NOT: ÖSYS Ek Yerleştirme ile kayıt yaptıracak adaylar, İnternet başvuru ve kayıt işlemlerini 07-25 Ekim 2013 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

2014 KPSS başvuru tarihleri ne zaman

2014 KPSS başvuru tarihleri ne zaman, 2014 kpss lisans başvuru tarihi ne zaman ve benzeri şeklinde ki sorularla son günlerde sık sık karşılaşmaktayız.

Ve bu konuda genel bir açıklama yapmanın zamanı geldi, öncelikle üzülerek belirtmeliyiz ki 2014 kpss başvuru tarihleri henüz net olarak belli değil yani ÖSYM tarafından açıklanan net bir tarih yok.

Fakat önceki yıllarda yapılan (2010 kpss,2012 kpss.. ) KPSS sınavlarının başvuru tarihlerine bakarak bir tahmin yürütmek çok zor iş olmasa gerek.

Şimdi;
2012 KPSS başvuru tarihlerine baktığımız da
2012 lisans başvuru tarihleri;

09.04.2012
18.04.2012 tarihleri aralığında yapılmış.

2012 lise ve önlisans başvuru tarihleri ise
18.06.2012

11.07.2012 tarihleri arasında yapılmıştır.

Bu tarihlere bakarak 2014 kpss başvuru tarihleri için bir tahminde bulunmak gerekirse.

Bizim tahminimiz 2014 kpss lisans başvuru tarihi  Mayıs ayının ilk haftasından itibaren başlayacaktır.

2014 kpss önlisans başvuru tarihi ise haziran ayının ilk haftasından itibaren başlayabilir.

yine 2014 kpss ortaöğretim başvuru tarihi Haziran ayının ilk haftası olur diye bekliyoruz.

Sınav tarihleri İse ÖSYM tarafından yayınlanan 2014 ÖSYM takviminde açıklanmıştır. Sınav tarihleri aşağıda ki gibidir.

15. Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Lisans
05.07.2014
06.07.2014
16. Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
13.07.2014

 

24. Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Önlisans Düzeyi)
27.09.2014
25. Kamu Personel Seçme Sınavı
2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi)

 

Hazırlayan: Serdar KAYAR

Kaynak gösterilmeden kullanılamaz