Alese Nasıl Hazırlanmalıyız?

Yüksek lisans yapmak istiyen kişilerin veya akademik personel olmak istiyen kişilerin girmesi gereken bir sınav olan ALES sınavına adaylar nasıl çalışılması gerektiğini merak ediyor. Bunun için öncelikle ALES sınavını tanımanız lazım. ALES sınavı bilgi ağırlıklı bir sınav değildir. ALES sınavı soruları mantıksal sorular içerir. ALES sınavında en büyük sıkıntı zaman sorunudur. Toplamda her adayın sorumlu olduğu 120 soru bulunur.Sınav süresi 150 dakikadan oluşmaktadır. ALES sınavına giren kişilere baktığımızda en büyük sorunun zaman sıkıntısı olduğunu dile getirmektedirler. Adayların birçoğu bu yüzden sorularının büyük kısmının boş kaldığını ifade etmektedirler. Pei Ales Matematik kısmına nasıl çalışılmalı neler yapılmalı, Nasıl bir yöntem izlenmelidir?

ALES sınavı için öncelikle yapmanız gereken konu eksiklerinizi gidermelisiniz. Eksik olduğunuz konularda eksiklerinizi kapatıp bol bol soru çözmelisiniz. Konu çalışırken önemsediğiniz yerleri mutlaka not almalısınız. Yazarak çalışmak daha da akılda kalmasını sağlar ve unutma oranını en aza indirir. Aldığınız notları sürekli tekrar edin. Mantık sorularına ağırlık vermelisiniz. Mantık sorularını öncelikle baştan sona kadar okuyun. Tablo çizin ve yaptığınız çıkarımları yerine yazın. Daha sonra tekrar baştan sona doğru okuyunv ve Çözüme geçin. Bir diğer yapmanız gereken çözemediğiniz soruları mutlaka önemseyin ve mutlaka çözdürün. Planlı ve düzenli olarak sürekli çalışın bol bol deneme çözün. Daha çok ALES düzeyinde sorular çözün ve çıkmış sorulara da göz atın.

Bu konu hakkında forumda yapılan tartışmalara göz atmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.matematikcafe.net/k-ales-e-nasil-calisilmali.html

2017 Ales Türkçe Konu Dağılımı

2017 yılında yapılacak olan ALES sınavlarında Türkçe konu dağılımı şu şekilde olacaktır:

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

Mantıksal Akıl Yürütme

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

2010 Ales Soru ve Cevapları

2010 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) 19 Aralık 2010 Pazar günü 63 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te yapılacaktır.

ÖSYM’nin, 5 Ekim 2010 tarihinde internet sitesinde kamuoyuna duyurduğu ve daha sonraki sürede de ulusal basında geniş yer alan sınav güvenliğini artırıcı tedbirler bu sınavda da uygulanacaktır.

Sınava girecek aday sayısı 600’ün altında olan illerde sınav yapılmayacağından, bu sınav merkezini tercih eden adaylar, yakın diğer illerde sınava alınacaklardır. Bu nedenle adaylar kendilerine gönderilen Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerinde belirtilen sınava gireceği yer bilgisini dikkatle incelemelidirler.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyen veya kaybeden adaylar, sınavın yapılacağı hafta içerisinde perşembe gününden itibaren ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarından bu belgelerini ücretsiz olarak yeniden edinebileceklerdir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yeniden edinmek isteyen adayların belgelerini sınav gününden önce edinmiş olmaları yararlarınadır.

Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport kabul edilecektir. Nüfus Cüzdanı fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası yazılı olmalıdır. Sürücü Belgesi ve Kurum Kimlik Belgesi de dahil başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmeyen aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınavı huzur içinde gerçekleştirebilmek için, adayların ve tüm ilgililerin uygulanacak güvenlik tedbirleri hususunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

NOT : ALES 2010 Sonbahar Dönemi Soruları ve Cevapları Sınavdan sonra burada yayınlanacaktır.

Ales Sayısal Konuları

Ales Sayısal Konuları

Sayılar

Bölünebilme OBEB – OKEK

Çözümlü Konu Kavrama Testi

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler & Mutlak Değer

Üslü Sayılar & Köklü İfadeler

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Oran – Orantı

Birinci Dereceden Denklemler

İşçi – Havuz Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde – Kenar – Zarar – Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Yol – Hız – Zaman Problemleri

Karışık Türden Problemler

Kümeler & Bağıntı – Fonksiyon

İşlem & Modüler Aritmetik

Mantıksal Akıl Yürütme

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo – Grafik Bilgisi

Geometrik Kavramlar ve Açılar

Üçgenler

Çokgenler ve Dörtgenler & Özel Dörtgenler

Çemberler (Teğet, Kiriş, Yay) ve Dairede Alan

Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri

Genel Analitik Geometri

Ales Sözel Konuları

Ales Sözel Konuları

Anlamlarına Göre Sözcükler

Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler

Cümlede Anlam

Paragrafta Yapı

Paragrafta Anlam

Mantıksal İlişkiler ve Çıkarımla İlgili Paragraflar